Strona główna Grupy pl.sci.psychologia Wałęsa - największe kłamstwo sierpniowych dni. Re: niowych dni.

Grupy

Szukaj w grupach

 

Re: niowych dni.« poprzedni post następny post »
Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!newsfeed2.atman.pl!newsfeed.atman.pl!.P
OSTED!not-for-mail
From: Ilona <i...@u...net>
Newsgroups: pl.sci.psychologia
Subject: Re: niowych dni.
Date: Fri, 26 Apr 2019 07:18:15 +0200
Organization: ..usenet.net
Lines: 77
Message-ID: <q9u4bo$d5l$2@node1.news.atman.pl>
References: <5cad9750$0$532$65785112@news.neostrada.pl>
<5cadaa90$0$499$65785112@news.neostrada.pl>
<5cae2051$0$525$65785112@news.neostrada.pl>
<5caee06e$0$533$65785112@news.neostrada.pl>
<5cb4e4f4$0$479$65785112@news.neostrada.pl>
<5cb581b1$0$499$65785112@news.neostrada.pl>
<5cb8e8de$0$492$65785112@news.neostrada.pl>
<5cb9eb0e$0$530$65785112@news.neostrada.pl>
<5cbc1b13$0$491$65785112@news.neostrada.pl>
<5cbdfd21$0$537$65785112@news.neostrada.pl>
<5cbe222c$0$535$65785112@news.neostrada.pl>
<5cc03889$0$525$65785112@news.neostrada.pl>
<q9qog9$610$1@node1.news.atman.pl>
<8...@g...com>
Reply-To: i...@u...net
NNTP-Posting-Host: 5.172.255.191
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: node1.news.atman.pl 1556255929 13493 5.172.255.191 (26 Apr 2019 05:18:49
GMT)
X-Complaints-To: u...@a...pl
NNTP-Posting-Date: Fri, 26 Apr 2019 05:18:49 +0000 (UTC)
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101
Thunderbird/60.5.0
In-Reply-To: <8...@g...com>
Content-Language: en-US
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.sci.psychologia:754444
Ukryj nagłówki

On 2019-04-25 08:17, Jakub A. Krzewicki wrote:
> W dniu czwartek, 25 kwietnia 2019 00:38:02 UTC+2 użytkownik Ilona napisał:
>> On 2019-04-24 12:20, Trybun wrote:
>>> W dniu 22.04.2019 o 22:21, XL pisze:
>>>> Trybun <M...@j...ru> wrote:
>>>>> W dniu 21.04.2019 o 09:26, XL pisze:
>>>>>> No udowodniono mu.
>>>>>>
>>>>> W sumie nawet nie przedstawiono mu zarzutów.
>>>>> Gdyby ujawniono argumenty
>>>>> oskarżycieli to wtedy i tylko wtedy moglibyśmy mówić o zdradzie czy jej
>>>>> braku.
>>>> https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/45411,Komunikat-Gl
ownej-Komisji-Scigania-Zbrodni-przeciwko-Narodowi-Po
lskiemu-w-sprawi.html
>>>>
>>>>
>>>> "(...) Dodatkowo biegli przeanalizowali również dokumenty sporządzone
>>>> odręcznie przez 10 funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, których dane
>>>> widnieją w teczce pracy i teczce personalnej agenta o pseudonimie
>>>> ,,Bolek".
>>>>
>>>> Efektem prowadzonych od 20 maja 2016 do 23 stycznia 2017 roku badań była
>>>> licząca 235 stron opinia biegłych, którzy kategorycznie i bez wątpliwości
>>>> ustalili, że:
>>>>
>>>> odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z
>>>> dnia
>>>> 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę;
>>>> 17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy za przekazane funkcjonariuszom
>>>> SB informacje zostało w całości nakreślonych przez Lecha Wałęsę;
>>>> pokwitowania te powstały między 5 stycznia 1971 roku a 29 czerwca 1974
>>>> roku
>>>> i opiewały na łączną kwotę 11 700 zł;
>>>> 29 odręcznych doniesień tajnego współpracownika, sporządzonych i
>>>> podpisanych kryptonimem ,,Bolek", zostało w całości nakreślonych przez
>>>> Lecha
>>>> Wałęsę;
>>>> 5 odręcznych doniesień tajnego współpracownika, nie opatrzonych
>>>> kryptonimem
>>>> bądź innym podpisem, także zostało nakreślonych przez Lecha Wałęsę;
>>>> 6 odręcznych doniesień tajnego współpracownika zostało sporządzonych
>>>> przez
>>>> Lecha Wałęsę, natomiast kryptonim ,,Bolek" na tych doniesieniach został
>>>> nakreślony przez ustalonych funkcjonariuszy SB;
>>>> 1 odręczne doniesienie, składające się z sześciu stron, zostało
>>>> sporządzone
>>>> przez ustalonego funkcjonariusza SB, natomiast opatrzone na każdej
>>>> stronie
>>>> kryptonimem ,,Bolek", nakreślonym przez Lecha Wałęsę;
>>>> 1 odręczne doniesienie tajnego współpracownika zostało sporządzone i
>>>> opatrzone kryptonimem ,,Bolek" przez ustalonego funkcjonariusza SB."
>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>> Zdradzić, jak to łatwo powiedzieć la la la ..  Zdaje się to określenie
>>> jest dość precyzyjnie zdefiniowane, i pytanie czy Wałęsa w świetle
>>> powyższego dopuścił się jakiejkolwiek zdrady.. Kogo albo co on rzekomo
>>> zdradził?
>>>
>>
>> Zawiódł nadziej, a to gorsze niż zdrada.
>> //gdybym w 81 wiedział, że on tą 'Matke Boską' w klape wpiął po to aby
>> mu marynarki nie zajebali, to zupełnie inaczej oceniał bym tamten czas.
>
> Pamiętam, że już za drugiej Solidarności jak startował w kampanii
> prezydenckiej, Wałęsę młodzież witała takimi oto gromkimi przyśpiewkami:
> "Lech Wałęsa kupa mięsa! Kupa mięsa Lech Wałęsa!".
> Wałek to był głupi, niedouczony prostak, elektryk po zaocznym kursie
> technicznym. Znam kilku elektryków, każdy z nich to gamoń, prymityw i pijok.
> Nie powierzyłbym ani jednemu na przechowanie swoich drobnych zaskórniaków, a co
> dopiero rządów kraju, co ciemna masa zrobiła z zadziwiającą beztroską.
>

Masa nic tu nie miała do roboty. Cybernetyka społeczna precyzyjnie
wykreowała 'przywódce', który miał mieć z góry ustalone cechy.

--

 
Następne z tego wątku Najnowsze wątki z tej grupy Najnowsze wątki
26.04 Ilona
26.04 Ilona
26.04 Ilona
26.04 XL
26.04 Jakub A. Krzewicki
26.04 Ilona
27.04 Trybun
27.04 Trybun
27.04 Trybun
27.04 Trybun
27.04 Jakub A. Krzewicki
27.04 XL
28.04 XL
28.04 Ilona
28.04 Ilona
Szczęściem się...
[Nie]milosierny [anty]natalizm czyli afilozofia
Re: WALE[n]tynki wg Tindera czyli "Milosc jak fast food"
Przejscie...
Wierność i heteroseksualizm jak zdrowie: bezcenne. "Epidemia syfilisu","Dramatyczny POwrot kiły i rzerzączki"
Satysfakcja z działań...
"Zawiescie czerwone latarnie" zamiast wytykac brak czerwonych lampek ;)
Darwinista nieswiadomie odkryl PO co ludzkosci "Idea" Istniejacego Boga ;P
POwszechne Braterstwo ;)
Re: hipoteza Darwina
Juszczyszyn
cukier
Religianci nie są normalni
Akiane Kramarik - Malarka Nieba :)
Witam w nowym roku!
Szczęściem się...
[Nie]milosierny [anty]natalizm czyli afilozofia
COVID 19
me
Re: WALE[n]tynki wg Tindera czyli "Milosc jak fast food"
Przejscie...
a to działa?
Wierność i heteroseksualizm jak zdrowie: bezcenne. "Epidemia syfilisu","Dramatyczny POwrot kiły i rzerzączki"
Satysfakcja z działań...
"Zawiescie czerwone latarnie" zamiast wytykac brak czerwonych lampek ;)
czemu tu pusto
Transport lisa
Blog edukacyjny
Darwinista nieswiadomie odkryl PO co ludzkosci "Idea" Istniejacego Boga ;P
POwszechne Braterstwo ;)