Strona główna Grupy pl.soc.edukacja Sztuka Edukacji wer. 6462

Grupy

Szukaj w grupach

 

Sztuka Edukacji wer. 6462

Liczba wypowiedzi w tym wątku: 2


« poprzedni wątek następny wątek »

1. Data: 2024-06-14 22:16:40

Temat: Sztuka Edukacji wer. 6462
Od: Jacek Marcin Jaworski <j...@a...pl> szukaj wiadomości tego autora

Sztuka Edukacji

1.Metadane

autor:

[1]Jacek Marcin Jaworski

pseudonim:

[2]Energo Koder Atlant

utworzono:

2011-01-22

wersja: 6462 z dnia:

2024-06-14

system:

Linux (distro: Kubuntu)

program:

LibreOffice

2.Spis treści

[3]1. Metadane 1

[4]2. Spis treści 1

[5]3. Wstęp 2

[6]4. Produktywność 2

[7]4.1 Obszary produktywności 4

[8]4.2 Producent to 4

[9]4.3 Produkt to 4

[10]4.4 Technicy 5

[11]4.4.1 Przykłady techników 5

[12]4.5 Chemicy 6

[13]4.5.1 Przykłady chemików 6

[14]4.6 Artyści 7

[15]4.6.1 Przykłady artystów 8

[16]4.7 Usługi 8

[17]4.7.1 Przykłady usług: 9

[18]4.8 Patologia 12

[19]5. Cel szkoły podst. 12

[20]5.1 Bez godziny wychowawczej 13

[21]5.2 Bez z lekcji religii 13

[22]6. Cel szkoły średniej 13

[23]6.1 Teoria dobrych systemów 14

[24]6.2 Jaka powinna być Matura Totalizytczna? 15

[25]7. Cel studiów inż. 16

[26]8. Cel studiów mgr 16

[27]9. Cel studiów doktoranckich 17

[28]10. Każdy awans wymagał by stażu i osiągnięć, a czasem
dodatkowych studiów 18

[29]11. Zakłady produkcyjne kooperujące z technikami i z
politechnikami 18

[30]12. Horyzont czasowy Sztuki Edukacji 19

[31]13. [32]L[33]icencja[34] 19

3.Wstęp

Od małego szukałem odpowiedzi na pytania:
* Dlaczego jest tak źle?
* Jak powinna wyglądać moja rodzina?
* Jak powinien wyglądać system kształcenia w Polsce?
* Jak powinno wyglądać nowoczesne państwo Polskie?
* Jak skutecznie się rozwijać?
* Jak żyć właściwie?

Po 46 latach skompletowałem odpowiedzi na te pytania!

P. wyj. do wielkich koncepcji jest Totalizm (to nie jest
totalitaryzm, tylko przeciwna mu filozofia) odkryty w 1985r.
przez prof. Jana Pająka z NZ. Totalizm został odkryty a nie
wymyślony z tego powodu, że jego założenia przyświecały Stwórcy
Wszechświata, który sam tych zasad przestrzega na co dzień i
kieruje się nimi w pracy i w życiu. Od nas Stwórca oczekuje
tego samego.

Celem stworzenia tej monografii było opracowanie systemu
kształcenia towarzyszącego całemu życiu jednostki (gdyż rozwój
umysłowy postawiono za podstawowe zadanie istoty
inteligentnej).

W wyniku poszukiwań obiektywnych miar wartości człowieka
ustaliłem, że m.in. jest nią PRODUKTYWNOŚĆ. Przeanalizowałem
oficjalną listę zawodów i na jej podst. ustaliłem, że są 3
obszary produktywności: technika, chemia i sztuka.

Mówiąc o edukacji należy podkreślić, że jej poziom zaczyna i
kończy się w głowach ludzkich: uczniów, studentów i
nauczycieli. Poziom edukacji nie jest prostym odbiciem
pieniędzy!

Brak pieniędzy nie jest dla mnie wytłumaczeniem dla słabego
poziomu nauczania.

W toku analizy jednoznacznie wyszło na jaw, że licea
ogólnokształcące to wyjątkowa patologia, która tylko marnotrawi
czas i potencjał młodzieży.

Dostrzegłem wyjątkową wartość zajęć laboratoryjnych, prac
semestralnych i prac dyplomowych praktykowanych w technikach i
na politechnikach.

Zaproponowałem nowy egzamin maturalny obejmujący egzamin
zawodowy i obronę pracy dyplomowej.

4.Produktywność

Przez wieki ludzkość stawiała sobie pyt. "Czy istnieje
obiektywna miara ludzkiej wartości?" Na przestrzeni dziejów
proponowano rożne miary wartości człowieka, takie jak:
* Energia wynikła ze spalenia ciała - problem w tym, że:
człowiek to przede wszystkim intelekt, a ciało to "jedynie"
narzędzie sterowane intelektem. Poza tym intelekt ludzki
trwa po śmierci ciała i może żyć wiele razy w kolejnych
ciałach. Poza tym życie jest sztuką a nie śmierć;
* Uroda - problem w tym, że: jeszcze nie spotkałem z
przykładem samodzielnego wykreowania własnej urody dlatego
myślę, że uroda może być wskaźnikiem czyichś zasług (bo nie
wszyscy są piękni). Jednak na pewno nie chodzi tu o zasługi
z obecnego życia bo urodę ma się już w wieku dorastania,
kiedy jeszcze człowiek sobie na nią w obecnym życiu "nie
zarobił";
* Ilość posiadanych pieniędzy - problem w tym, że: ludzie
zdzierają na tym co sprzedają, dziedziczą pieniądze,
pożyczają na procent, państwo okrada ludzi inflacją i
podatkami. Tak więc ilość posiadanych pieniędzy nie jest
odzwierciedleniem zasług życiowych;
* Miłość - Miłość by zaistnieć musi mieć odpowiednie warunki.
Miłość to stan umysłu. Jednak miłość jest ekskluzywnym
uczuciem (obdarza się nią tylko niektóre osoby). Natomiast
bratersko i koleżeńsko można traktować wszystkich. Dlatego
dla mnie miłość ma wartość podobną jak ,,mini raj" prof.
Jana Pająka z NZ który urządził sobie za swoim małym
domkiem w Petone. Natomiast rzeczy wielkie mogą wyniknąć
tylko z prawdziwego braterstwa i z prawdziwego koleżeństwa.
Dlatego:

Braterstwo i koleżeństwo jest obiektywną miarą wartości
ludzkiej - bo to wsk. Braterstwo.
* Wykształcenie - zdobycie solidnego wykształcenia i uczciwa
praca w ojczyźnie jest nie wątpliwie osiągnięciem. Jest tak
dlatego, że taki człowiek może pracować na lepszy los
swoich rodaków i na lepszy los przyszłych pokoleń. Dlatego:

Solidne wykształcenie i uczciwa praca w ojczyźnie jest
obiektywną miarą wartości ludzkiej - bo to wsk. Sukcesy naukowe
i kompetencje.
* Przyczynienie się do szczęścia ludzi i do postępu
cywilizacji - ta myśl przypisywana jest humanistom.
Przeanalizujmy te 2 kwestie:
1) Przyczynianie się do szczęścia ludzi. Uszczęśliwiać
ludzi można na 2 sposoby:
+ Usługami: Jednak nie można się ograniczać do samego
świadczenia usług, bo to by znaczyło, że człowiek
funkcjonuje jedynie ,,w połowie" zadań jakie dla niego
są przewidziane w Naszym Wszechświecie Fizycznym.
* Sprzedając towary. By każdy mógł również wypełniać tą f.
społeczną należy powszechnie kształcić zdolności
produkcyjne na poziomie szkoły średniej.
2) Przyczynianie się do postępu cywilizacji. Postęp
cywilizacyjny obejmuje 2 obszary:
+ Postęp moralny: to nowe, przełomowe filozofie i
ideologie. Najczęściej mają one formę produktu bo po
prostu potrzeba nośnika na którym można utrwalić te
idee. Przykładowo takim produktem przyczyniającym się
do postępu cywilizacji są przełomowe monografie prof.
Jana Pająka z NZ.
+ Postęp techniczny to wynalazki i ich przekształcanie
na produkty i produkcja.

Przyczynienie się do szczęścia ludzi i do postępu cywilizacji
jest obiektywną miarą wartości ludzkiej - bo to wsk. Braterstwo
oraz wsk. Karma uczuciowa oraz wsk. Droga i wdrożenia.
* Podporządkowanie się i wypełnianie woli Boga - jeśli Boga
rozumiemy jako Stwórcę Wszechświata, to wypełnianie jego
woli jest z automatu wysoce wartościowe. Jednak to Totalizm
bada jak a naprawdę jest wola Stwórcy, a nie KRK (KRK
nazmyślał różnych bzdur na temat Boga i zakazał ludziom
cieszyć się życiem).

Podporządkowanie się i wypełnianie woli Stwórcy Wszechświata
jest obiektywną miarą wartości ludzkiej - bo to przestrzeganie
wszystkich Wsk. Moralnej Popr.

Jak to możliwe, że te 4 zupełnie różne podejścia dają nam
obiektywną miarę ludzkiej wartości? I jak to ma się do
produktywności? To jest jedynie część ze Wskaźników Moralnej
Poprawności (poza Podporządkowaniem się i wypełnianiem woli
Boga - bo to obejmuje wszystkie wsk.). Na dzień dzisiejszy
(2024-06-14) odkrytych Wsk. Moralnej Popr. Jest 15 i każdy z
nich wskazuje jakieś obiektywnie wartościowe postępowanie. 7
pierwszych wsk. odkrył prof. Jan Pająk z NZ, natomiast 8 kol.
ja sam odkryłem. Wszystkie znane Wsk. Moralnej Popr. opisałem w
mojej ,,Ideologii Geniuszy-Mocarzy".

Produktywność, czyli wks. Droga i wdrożenia, wyróżnia się na
tle innych Wks. Moralnej Popr. z tego powodu, że tylko on
wprowadza do gospodarki nową wartość. Dzięki temu powstaje
bogactwo zasobów i i finansów. A bogactwo jest niezbędnym
warunkiem do osiągnięcia innych pożądanych przez ludzi wart., w
tym wolności.

Na marginesie: Wolność wynika z bogactwa gdyż dzięki niemu
można płacić za własne utrzymanie. Utrzymanie własnej rodziny i
wychowanie własnych dzieci to kol. stopień wolności. Natomiast
gdy żyje się na kredyt, to na końcowym etapie tego
pasożytnictwa następuje sprzedaż w niewolę, czyli trafia się do
piekła (wszystko jedno czy to na Ziemi, czy pod Ziemią czy w
Kosmosie) w którym trzeba pracować fizycznie pod przymusem.

Moje dalsze zał. są takie:
* Przygotowanie do produkcji trwa latami i wymaga nauki w
specjalistycznej szkole średniej (technikum lub chemikum) i
wymaga specjalistycznych studiów (np. na politechnice lub
na polichemice);
* Przygotowanie do pracy artystycznej trwa latami i wymaga
nauki w specjalistycznej szkole średniej (liceum
artystycznego) i wymaga specjalistycznych studiów (np. na
ASP lub na Akademi Muzycznej);
* Świadczone usługi są na tyle proste, że można je opanować
na krótkim (do 3 mieś.) kursie w Urzędzie Pracy.

Dziś (w 2024r.) jest oczywiście na opak i oferuje się usługowe
kier. kształcenia na poziomie szkoły średniej (np. technikum
kosmetyczne albo technikum ekonomiczne), a nawet studia w
zakresie świadczenia usług (np. studia z pielęgniarstwa albo z
kosmetologii).

W kontekście produktywności pojawia się pewien ciąg logicznych
wnioskowań:
1. W normalnej sytuacji celem państwa powinna być
maksymalizacja wartości obywateli i ich bogactwa;
2. To oznacza że państwo powinno dążyć do tego by jego
obywatele byli wysoce produktywni;
3. To oznacza że państwo powinno dbać by obywatele tą
produktywność utrzymywali przez długi czas;
4. To oznacza że państwo powinno dbać by obywatele tą
produktywność mogli w jakiś normalny sposób odnowić
(moralny w sensie Totalizmu);
5. To oznacza że produktywność powinna być głównym nurtem
kształcenia zaś pozostałe kierunki powinny być traktowane
jako drugorzędne.

Dziś (w 2024r.) jest oczywiście na odwrót (marginalizacja
kształcenia do produkcji kosztem nauki do świadczenia usług).

4.1Obszary produktywności

Jak się okazuje są jedynie 3 grupy producentów. Są to:
* Technicy są to ludzie obsługujący i tworzący nowe
urządzenia techniczne (budowle, maszyny, pojazdy jeżdżące,
pływające i latające, elektrotechnika, elektronika,
łączność, automatyka i robotyka);
* Chemicy są to ludzie wytwarzający nowe substancje
(rolnictwo, przetwórstwo żywności, zioła lecznicze, leki
chemiczne, chemia przemysłowa i rolnicza, surowce
naturalne, materiały syntetyczne, paliwa kopalne);
* Artyści są to ludzie tworzący nowe dzieła kulturalne
(literatura, muzyka, filmy, obrazy, rzeźby, architektura,
ale też sztuka komputerowa tworzona przez Demo Scenę).

Każda z tych grup została opisana w odrębnym rozdziale. Aby
podać przykłady zawodów dla poszczególnych grup producentów
przeanalizowałem spis zawodów zatytułowany: "Zasadniczy układ
strukturalny klasyfikacji zawodów i specjalności"[35]^1
stworzony w ,,Ministerstwie pracy i polityki socjalnej".

4.2Producent to

Ktoś kto pracuje na stanowisku na którym wytwarza jakiś
produkt, półprodukt lub substancję. Tak więc producentem nie
jest dyrektor czy psycholog w fabryce.

4.3Produkt to

* Wynik pracy ludzkiej skutkujący czymś nowym Więc nie
pieniądz, bo on jest użyteczną abstrakcją pracy ludzkiej -
jest meta-produktem. Naprawa też nie jest produkcją - jest
usługą - bo nie skutkuje niczym nowym, tylko przywraca
sprawność wcześniejszemu produktowi. Natomiast modernizacja
jest czymś nowym, bo bierze się coś gorszego i wkłada się w
to nowe idee i rozwiązania które łącznie skutkują nową
jakością.
Należy zwrócić uwagę na pewną subtelność: przykładowo
remont nowego budynku po powodzi to usługa naprawy (te same
materiały, idee i techniki), natomiast naprawa starego
budynku po powodzi prawie na pewno będzie rodz. prod.
zwanym modernizacją (nowe materiały, nowe instalacje i nowe
techniki). Tak więc dokładnie te same prace w dwóch
sąsiadujących budynkach (jednym nowym a drugim starym) będą
miały różne zaszeregowanie jedno jako usługa a drugie jako
produkcja.
* Coś co można przekazać komuś innemu do użycia Więc człowiek
nie jest produktem bo Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
z Paryża z 1948r. w art. 4. zabrania niewolnictwa.
Nienagrane przedstawienia teatralne czy koncerty, to też
nie produkt, bo nie da się ich przekazać. Jednorazowa
usługa naprawy zegarka czy usługa skoszenia trawnika też
nie jest produktem, bo nie można jej przekazać (zamiast
tego wykonuje się ją na czyjąś rzecz). Tak po za tym
naprawa zegarka czy skoszenie trawnika mają typowe cechy
usługi naprawy a nie modernizacji.
* Coś co jest uważane za coś przydatnego Więc odchody ludzkie
nie są produktem, tylko zbędnym odpadem.

4.4Technicy

Technicy to producenci wytwarzający urządzenia techniczne. Jest
to elita w śród producentów gdyż ich dzieła stanowią chlubę
cywilizacji i świadczą o poziomie jej rozwoju. Producentami są
wyłącznie ci co biorą udział w produkcji, więc nie są to
dyrektorzy ani nauczyciele przedmiotów technicznych ani
serwisanci urządzeń. Mimo że serwisanci nie są producentami, to
instalatorzy nimi są, tak wiec czymś normalnym jest, że część
prac wykonywanych przez jedną osobę kwalifikuje się jako
produkcja, a inna część prac jako usługa serwisowa
(konserwacja, naprawa itp.).

Z obecnych techników (szkół średnich) powinny zostać jedynie te
które faktycznie mają do czynienia z techniką, a nie z usługami
ani nie z chemią, ani nie ze sztuką. Nie powinno być techników
informatycznych. Wynika to z faktu, że informa ma charakter
czysto obliczeniowy i nie daje ona zrozumienia fizyki. A
dopiero przy znajomości fizyki można mówić o jakimś poziomie
wykształcenia technicznego. Dlatego technika powinny być:
elektroniczne (w tym łączności), elektryczne, mechaniczne
(mechatroniczne, samochodowe, kolejowe i okrętowe) i budowlane
i inne ściśle związane z techniką. Dzienne technikum powinno
trwać 5 lat. Technika zaoczne i wieczorowe powinny trwać 3
lata.

Nauka zawodu technika powinna opierać się na nauce
samodzielnego tworzenia narzędzi niezbędnych do efektywnej
pracy. Dzięki temu uzyska się dobre zrozumienie nauczanej
dziedziny i wypracowanie własnych metod efektywnej pracy. Np. w
technikum elektronicznym:
1. Na 2. sem.: wykonanie listwy zasilającej;
2. Na 2. roku: wykonanie zasilacza laboratoryjnego;
3. Na 3. roku: wykonanie generatora przebiegów;
4. Na 4. roku: wykonanie miernika lub oscyloskopu;
5. Na 5. roku: praca dyplomowa zgodna z nauczaną spec.

Oprócz tego należy uczyć sposobów szybkiej diagnostyki urządzeń
i ich prof. naprawy (w moich czasach to też było utajniane).

4.4.1Przykłady techników

Wybór zawodów z opracowania: "Zasadniczy układ strukturalny
klasyfikacji zawodów i specjalności". Numeracja i nazewnictwo
oryginalne, w nawiasach moje komentarze. Poniższe zawody
dotyczą producentów pod warunkiem, że oni uczestniczą w
produkcji lub modernizacji a nie w jakichś innych działaniach
takich jak: kierowanie, marketing, konserwacja, naprawienie
itp.
* 21 Specjaliści nauk technicznych
* 213 Informatycy
* 214 Architekci, inżynierowie i pokrewni
* 312 Techniczny personel obsługi komputerów
* 313 Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego (pod
warunkiem, że ten sprzęt służy do produkowania czegoś)
* 314 Pracownicy żeglugi i lotnictwa (pod warunkiem, że
tworzą te statki i samoloty)
* 71 robotnicy budowlani
* 712 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni
* 713 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych
* 714 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i
pokrewni
* 72 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń
* 721 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy
konstrukcji metalowych i pokrewni
* 722 Kowale, ślusarze i pokrewni
* 723 Mechanicy maszyn i urządzeń (pod warunkiem, że coś
wytwarzają)
* 724 Elektromonterzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego
* 732 Ceramicy, szklarze i pokrewni (ceramicy nie bo to są
artyści)
* 82 Operatorzy i monterzy maszyn
* 817 Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i
robót przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym
* 821 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i
minerałów
* 823 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych
* 824 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna
* 825 Operatorzy maszyn poligraficznych i
papierniczo-przetwórczych
* 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle,
budownictwie i transporcie (w górnictwie nie, transporcie
nie)
* 931 Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie (w
górnictwie nie)

4.5Chemicy

Chemicy to producenci wytwarzający substancje. To sól tej
ziemi. Oni stanowią fundament cywilizacji, bo oni dają nam jeść
i dostarczają materiałów do budowy naszych domów i urządzeń
technicznych.

Swego rodzaju przełomem intelektualnym jaki zaliczyłem w
styczniu 2020 roku było postawienie sobie pytania: Dzięki czemu
możliwe są te nowoczesne pociągi z tysiącami podróżnych? Kto
finansuje te wszystkie paniusie jakie widzę, a które raczej nic
sensownego nie potrafią? Wtedy usłyszałem w głowie głos: ,,Tylko
niewielka grupa na to pracuje...". Ja się nad tym zastanowiłem i
prędko się kapnąłem że chodzi o górników paliw kopalnych i
innych kopalin. To oni utrzymują całą cywilizację wydobywając
niezbędną nam energię i surowce.

Chemkum (szkoła średnia) powinna zostać utworzona przez
przekształcenie wszystkich techników chemicznych,
farmaceutycznych, ogrodniczych, rolniczych, rybackich,
gastronomicznych, leśnych, górniczych i podobnych. Moim zdaniem
chemikum powinno być 5 letnie.

Chemicy powinni się uczyć wyłącznie w chemikum (szkoła średnia)
i na polichemice (studia). Chemik po studiach powinien mieć
takie same tytuły jak po politechnice (w tym inż.).

4.5.1Przykłady chemików

Wybór zawodów z opracowania: "Zasadniczy układ strukturalny
klasyfikacji zawodów i specjalności". Numeracja i nazewnictwo
oryginalne, w nawiasach moje komentarze.
* 211 chemicy
* 221 Specjaliści nauk przyrodniczych (w przypadkach gdy np.
ratują ginące gatunki lub opracowują nowe organizmy żywe)
* 222 Specjaliści ochrony zdrowia (w przypadkach gdy
opracowują nowe leki, nowych gatunków ludzkich nam nie
potrzeba)
* 32 Średni personel rolnictwa
* 321 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni (w przypadkach gdy
biorą udział w produkcji)
* 512 Pracownicy gastronomicznych (chyba miało być
gastronomiczni?)
* 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
* 61 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy zorientowani na
rynek
* 611 Rolnicy produkcji roślinnej i ogrodnicy
* 612 Hodowcy zwierząt i pokrewni
* 613 Rolnicy upraw polowych i produkcji zwierzęcej
* 614 Robotnicy leśni
* 615 Rybacy
* 62 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby
* 621 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby
* 71 Górnicy
* 711 Górnicy i robotnicy obróbki kamienia
* 741 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym
* 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i
przetwórczych
* 811 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni
* 812 Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni
* 813 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i
pokrewni
* 814 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i
produkcji papieru
* 815 Operatorzy urządzeń w przetwórstwie chemicznym i
pokrewni
* 822 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów
chemicznych
* 827 Operatorzy maszyn do przetwórstwa żywności i produktów
pokrewnych
* 833 Operatorzy samojezdnych maszyn rolniczych i pokrewni
* 92 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i
pokrewni
* 921 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i
pokrewni
* 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle,
budownictwie i transporcie (w przemyśle nie, budownictwie
nie, transporcie nie)
* 931 Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie (w
budownictwie nie)
* 932 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
przetwórczym

Dodatkowo:
* Kucharze

4.6Artyści

Artyści to producenci wytwarzający produkty uważane za dobra
kultury. W istocie są to produkty jakie mają nam dostarczać
wiedzy i przyjemności umysłowych. Jest to ważne, gdyż
przyjemność umysłowa jest moralna (w przeciwieństwie do
przyjemności fizycznej).

Moim zdaniem kultura jako taka ma obecnie beznadziejną
wydajność, czyli niewielki jej ułamek (i to wcale nie wyłącznie
współczesny) przynosi cenną wiedzę lub zauważalną przyjemność
umysłową.

Licea artystyczne powinny powstać na bazie obecnych liceów
ogólnokształcących. Moim zdaniem te licea powinny też być 5
letnie.

Przyszli artyści mieli by możliwość ukończenia liceum
artystycznego i zdobyć zdolności wytwarzania sztuki.
Przykładowe kier. kształcenia mogą być takie: literatura,
muzyka, malarstwo, rzeźba i architektura. W każdym liceum
powinny być przynajmniej 3 kier. do wyboru. Przy określaniu
tych kier. trzeba będzie trochę popracować z mapą, tak by nie
było 2 sąsiednich liceów o identycznych kier. artystycznych.
Oznacza to, że w praktyce uczeń będzie miał do wyboru 3 kier. w
najbliższym liceum oraz co najmniej 2 inne w dwóch
sąsiadujących liceach. Moim zdaniem to zapewni każdemu
wystarczające możliwości wyboru kariery artystycznej.

4.6.1Przykłady artystów

Wybór zawodów z opracowania: "Zasadniczy układ strukturalny
klasyfikacji zawodów i specjalności". Numeracja i nazewnictwo
oryginalne, w nawiasach moje komentarze.
* 245 Specjaliści kultury i sztuki (o ile coś produkują)
* 347 Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu
(o ile coś produkują, czyli efekt ich działań daje się
przekazać innym choćby w formie nagrania)
* 73 Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy
wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni
* 731 Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i
materiałów pokrewnych
* 732 Ceramicy, szklarze i pokrewni (szklarze nie bo to
technicy)
* 733 Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i
pokrewni
* 734 Robotnicy poligraficzni i pokrewni
* 742 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni
* 743 Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i
pokrewni
* 744 Robotnicy obróbki skóry
* 826 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych,
futrzarskich i skórzanych

poza tym:
* Pisarze
* Muzycy
* Filmowcy
* Graficy (w tym fotograficy)
* Rzeźbiarze
* Dziennikarze i pozostali specjaliści od zdobywania
informacji
* Badacze Boga (jego praw, celów i natury)
* Historycy (o ile pracują nad odkłamaniem i rozszyfrowaniem
zagadek historii)

4.7Usługi

To potrzebne nie produkcyjne stanowiska w firmie:
* Kierownicza To służby organizacji i utrzymania ruchu;
* Serwisowa To służby konserwatorsko-naprawcze;
* Bezpieczeństwa To służby bezpieczeństwa wewnętrznego i
zewnętrznego;
* Edukacji To służby edukacji.

W praktyce czymś absolutnie normalnym jest, że ktoś tkwi
jednocześnie w produkcji i w usługach - jest to konieczne w
świecie fizycznym. Natomiast gdy ktoś oddaje się wyłącznie
sprawom produkcyjnym, to znaczy, że nie jest samodzielny i ktoś
musi mu usługiwać w wielu codziennych czynnościach (czyli nie
jest "dobrym systemem"[36]^2).

Należy zwrócić uwagę, że medycyna należy do produkcji
substancji w części produkującej leki oraz do usług w zakresie
leczenia i konserwacji ciał. Tak więc moralnym kierunkiem
ewolucji medycyny są tabletki od razu stawiające na nogi oraz
takie terapie które nie wymagają specjalistycznego personelu,
czyli takie które mogą być wykonywane we własnym zakresie.

4.7.1Przykłady usług:

Wybór zawodów z opracowania: "Zasadniczy układ strukturalny
klasyfikacji zawodów i specjalności". Numeracja i nazewnictwo
oryginalne, w nawiasach moje komentarze:
* 1. Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy (część
kierownicza)
* 11 Parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy, zawodowi
działacze (część kierownicza)
* 111 Parlamentarzyści (część kierownicza)
* 112 Politycy zawodowi (część kierownicza)
* 113 Wyżsi urzędnicy (część kierownicza)
* 114 Zawodowi działacze (część kierownicza)
* 12 Kierownicy wielkich organizacji (część kierownicza)
* 121 Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich
zastępcy (część kierownicza)
* 122 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych
działalności podstawowej (część kierownicza)
* 123 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych
działalności pomocniczej (część kierownicza)
* 13 Kierownicy małych i średnich zakładów pracy (część
kierownicza)
* 131 Kierownicy małych i średnich zakładów pracy (część
kierownicza)
* 2. Specjaliści (część edukacyjna)
* 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych (część
edukacyjna)
* 211 Fizycy, (część edukacyjna)
* 212 Matematycy, statystycy i pokrewni (statystycy nie,
część edukacyjna)
* 23 Nauczyciele (część edukacyjna)
* 231 Nauczyciele szkół wyższych (część edukacyjna)
* 232 Nauczyciele nauczania ponad elementarnego (część
edukacyjna)
* 233 Nauczyciele nauczania początkowego i przedszkolnego
(część edukacyjna)
* 234 Nauczyciele szkół specjalnych (część edukacyjna)
* 235 Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy (część
edukacyjna)
* 24 Pozostali specjaliści (?)
* 241 Specjaliści do spraw biznesu (część kierownicza?
edukacyjna?)
* 242 Prawnicy (część kierownicza?)
* 243 Archiwiści, bibliotekarze i specjaliści do spraw
informacji (specjaliści do spraw informacji nie, część
serwisowa)
* 244 Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych (część
pasożytnicza)
* 246 Specjaliści kultury fizycznej (część pasożytnicza)
* 247 Duchowni (część pasożytnicza)
* 315 Inspektorzy bezpieczeństwa pracy i jakości wyrobów
(część bezpieczeństwa)
* 32 Średni personel ochrony zdrowia (część serwisowa)
* 322 Średni personel ochrony zdrowia (część serwisowa)
* 323 Pielęgniarki i położne (część serwisowa)
* 33 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy
(część edukacyjna)
* 331 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy
(część edukacyjna)
* 34 Pracownicy pozostałych specjalności (?)
* 341 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych (część
kierownicza)
* 342 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności
gospodarczej i pośrednicy handlowi (część kierownicza)
* 343 Średni personel biurowy (część serwisowa)
* 344 Urzędnicy państwowi do spraw podatków, ceł i pokrewni
(część serwisowa)
* 345 Policjanci i pokrewni (część bezpieczeństwa)
* 346 Pracownicy socjalni (część kierownicza)
* 348 Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary
(część pasożytnicza)
* 4. Pracownicy biurowi (część serwisowa)
* 41 Pracownicy obsługi biurowej (część serwisowa)
* 411 Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych (część
serwisowa)
* 412 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych (część
serwisowa)
* 413 Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu
i produkcji (część serwisowa)
* 414 Pracownicy bibliotek, archiwów, poczty i pokrewni
(część serwisowa)
* 419 Pozostali pracownicy obsługi biurowej (część serwisowa)
* 42 Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów (część
serwisowa)
* 421 Pracownicy obrotu pieniężnego (część serwisowa)
* 422 Informatorzy, pracownicy biur podróży, recepcjoniści i
telefoniści (część serwisowa)
* 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (część
serwisowa)
* 51 Pracownicy usług osobistych i ochrony (część serwisowa,
bezpieczeństwa)
* 511 Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy (część
kierownicza)
* 512 Pracownicy usług domowych (część serwisowa)
* 513 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni (część
serwisowa)
* 514 Pozostali pracownicy usług osobistych (część serwisowa)
* 515 Psychotronicy (część serwisowa)
* 516 Pracownicy usług ochrony (część bezpieczeństwa)
* 52 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy (część serwisowa)
* 521 Modelki (część serwisowa)
* 522 Sprzedawcy i demonstratorzy (część serwisowa)
* 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów i maszyn samojezdnych
(część kierownicza)
* 831 Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni (część
kierownicza)
* 832 Kierowcy pojazdów silnikowych (część kierownicza)
* 834 Marynarze i pokrewni (część kierownicza)
* 9. Pracownicy przy pracach prostych (część serwisowa)
* 91 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach
(część serwisowa)
* 911 Sprzedawcy uliczni i pokrewni (część serwisowa)
* 912 Czyścibuty i inni świadczący usługi na ulicach (część
serwisowa)
* 913 Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki (część serwisowa)
* 914 Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni (część
serwisowa)
* 915 Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni (część serwisowa)
* 916 Ładowacze nieczystości i pokrewni (część serwisowa)
* 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle,
budownictwie i transporcie (w górnictwie nie, przemyśle
nie, budownictwie nie, część kierownicza)
* 933 Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze (część
kierownicza)

Dodatkowo:
* Marketingowcy (część pasożytnicza)
* Handlowcy (część kierownicza)

4.8Patologia

Patologia to bezproduktywna część każdego systemu. W sytuacji
idealnej nie powinno być wcale miejsca dla patologi.

5.Cel szkoły podst.

W szkole podst., średniej i na studiach wszelkie decyzje
dotyczące uczniów i studentów powinny być upubliczniane z
podawaniem danych personalnych. Dotyczy to wszystkich zaliczeń,
egzaminów (w tym wstępnych), nagród i kar oraz wszelkich innych
decyzji nauczycieli i dyrektorów. Tylko tak można zapewnić
przejrzystość procedur kształcenia.
1. Nauka Totalizmu: na przykładzie ,,Ideologii
Geniuszy-Mocarzy"
Uzasadnienie: Totalizm jest niezbędny do tego by poradzić
sobie w świecie fizycznym.
2. Nauka pisania i czytania w j. pol.: łącznie z analizą
tekstów kultury, pisaniem recenzji i tworzeniem pism
formalnych.
Uzasadnienie: Analiza tekstów kultury i zdolność do ich
recenzowania jest najbardziej przydatna z całej nauki o
języku. Tworzenie pism formalnych pozwala na normalne
funkcjonowanie w nowoczesnym państwie;
3. Nauka liczenia: łącznie z logiką i z sys. dwójkowym.
Uzasadnienie: Logiczne myślenie jest rzeczą podstawową.
Sys. dwójkowy jest podstawą komp. sys. cyfrowych które są
już obecne we wszystkich dziedzinach techniki.
4. Nauka prowadzenia współczesnego gospodarstwa domowego:
łącznie z przygotowywaniem zdrowych posiłków, łącznie z
przygotowywaniem zapasów na zimę dla całej rodziny (w tym
obliczanie ich ilości i wielk. porcji).
Uzasadnienie: Prowadzenie gospodarstwa domowego to tak
naprawdę rutyna i wystarczy wmyśleć kilka koniecznych
procedur by je dobrze prowadzić. Dlatego przedmiotu ten
należy realizować bez drogich inwestycji w wielkie szkolne
kuchnie treningowe (to marnotrawstwo pieniędzy!). Zamiast
tego należy udostępniać i wyświetlać filmy edukacyjne,
dawać przepisy do przetrenowania i spr. ich pamięciowe
opanowanie. Należy przy tym zadbać o wsparcie rodziców by
pilnowali i pomagali w nauce tego przedmiotu. W celu oceny
można wymagać przynoszenia do szkoły gotowych potraw i
przetworów (potrawy i przetwory do oceny były by
dostarczane w małych słoikach). Pomoc rodziców nie jest tu
niczym złym, bo gospodarstwo domowe powinno być prowadzone
wspólnie przez wszystkich domowników i oni powinni się
wzajemnie wspierać - z p. widzenia nauki ważny jest cel
tego przedmiotu którym jest zdrowa rodzina zdolna do
przetrwania.
5. Nauka uprawy przydomowego ogródka: łącznie z nauką montażu
tunelu w celu uprawy, łącznie z nauką podstaw
projektowania, zakładania i utrzymania ogrodów. Należy
przetrenować 2 scenariusze budowy tunelu: samodzielnie i w
zespole (2 różne sposoby organizacji działania).
Uzasadnienie: Tego dziś uczą w Technikum Ogrodniczym, ale
tak naprawdę jest to wiedza zupełnie podstawowa dla każdego
zdrowego człowieka. Jest tak bo każdy kto je powinien umieć
założyć przydomową uprawę i ją doprowadzić do zbiorów
plonów.
6. Nauka przetrwania w lesie: łącznie z nauką gdzie (w jakich
lasach i w jakich miejscach) i kiedy owocują jadalne
rośliny (i jak je przyrządzać), łącznie rozstawianiem
namiotu oraz łącznie z nauką budowy szałasu (na wypadek
braku namiotu). Należy tu zwrócić uwagę, na konieczność
przetrenowania budowy namiotu i szałasu dla 2 osób oraz dla
kilku osób (2 różne skale budowy schronienia).
Uzasadnienie: W życiu różnie może być. Dlatego żyjąc w
świecie fizycznym powinniśmy umieć przetrwać w różnych
warunkach (nie tylko w ogrzewanych domach).
7. Nauka walki w ręcz: łącznie z nauką zasad higieny.
Uzasadnienie: W życiu trafia się na różnych ludzi. Dlatego
należy każdemu dać szansę do skutecznej obrony w razie
konieczności. Natomiast gdy ja chodziłem do szkół nawet
zasady przestrzegania higieny były tajne (tak samo jak
prawie wszystko co tu postuluję).
8. Nauka tworzenia i czytania map: łącznie z nawigacją z mapą
w nieznanym terenie zabudowanym i niezabudowanym (bez
kompasu ani nawigacji GPS/GLONAS, z kompasem i z nawigacją
GPS/GLONAS).
Uzasadnienie: Należy uczyć jak nawigować w tym naszym
świecie fizycznym. I to w różnych warunkach i różnymi
metodami.
9. Nauka 2 gier strategicznych: tradycyjnej i nowoczesnej.
Łącznie z opanowaniem teorii tych gier.
Uzasadnienie: Należy dobrze poznać strategię wygrywania w
choćby jednej grze, po to by w życiu umieć inteligentnie
postępować. Jest to też wstęp do nauki efektywnego
zarządzania i ekonomi.
10. Nauka współczesnego tańca: Łącznie z nauką zasad zachowania
na balu.
Umiejętność tańczenia na zabawie i prawidłowe zachowanie w
towarzystwie to też podstawowa umiejętność cywilizowanego
człowieka.
11. Nauka gry na współczesnym instrumencie. Łącznie z nauką
czytania nut.
Uzasadnienie: Każdy człowiek powinien mieć szansę na rozwój
w nowoczesnej dziedzinie sztuki. Natomiast gra na
współczesnym instrumencie jest dodatkowo wysoce efektowna.
Z tego powodu klasyczne instrumenty można zaniedbać (bo są
mało przebojowe).

Zaliczenie szkoły podstawowej powinno być takie jak w PRL,
czyli oparte na zwykłym zaliczaniu przedmiotów. Natomiast
weryfikacja wiedzy powinna odbywać się w trakcie egzaminów
wstępnych do szkół średnich.

W zakresie j. obcego należy uczyć nowosłowiańskiego (w celu
swobodnej komunikacji z innymi narodami słowiańskimi).
Najlepiej by nauka j. obcego trwałą 2 lata, bo to nie za długo
ani nie za krótko.

Uzasadnienie: Należy pamiętać też o tym, że typowo nauka j.
obcego jest szkodliwa dla logiki ludzkiej. Wynika to po prostu
z faktu braku logicznych analogii między j. ojczystym i j.
obcym. Dlatego by minimalizować te negatywne zjawiska powinno
się uczyć najłatwiejszego j. obcego (z którym jeszcze można coś
powiązać). Tym j. jest właśnie nowosłowiański.

Po każdym semestrze uczniowie z podobnymi wynikami byli by
grupowani w klasy.

Uzasadnienie: Było by to przyspieszeniem działania Prawa
Drabiny Partnerskiej.

5.1Bez godziny wychowawczej

Obecnie w szkole podstawowej i średniej jest coś takiego jak
godzina wychowawcza. Ja myślę, że są ważniejsze sprawy do nauki
niż przyjmowanie usprawiedliwień nieobecności. Wychowawca klasy
powinien być, jednak jeśli trzeba coś z nim załatwić, to należy
,,zostać po lekcjach" i omówić w wolnej sali.

5.2Bez z lekcji religii

Uważam za konieczne gdyż doszliśmy do takiego momentu w
dziejach gdy powinniśmy uświadomić sobie, że Kościół
Rzymsko-Katolicki (KRK) szkodzi i to szkodzi na bardzo wiele
sposobów. Najważniejsze problemy opisałem w moim uzasadnieniu
do wniosku o wypisanie z KRK jaki złożyłem na plebani w
Pruszczu Gd. w 2022-08-10 (kwestie zboczeń seksualnych księży w
nim pominąłem).

6.Cel szkoły średniej

Kandydatom należy zapewnić możliwość wykupienia kursów
przygotowawczych do egzaminów wstępnych (dotyczy to też nauki w
trybie zaocznym i wieczorowym).

Do nauki w szkole średniej powinny uprawniać zdane egzaminy
wstępne (zarówno do nauki w trybie dziennym jak i wieczorowym i
zaocznym):
1. Do technikum powinny one składać się z: egzaminu z j. pol.,
matematyki (w tym ze spr. znajomości sys. dwójkowego) oraz
z fizyki.
Uzasadnienie: Są to niezbędne podstawy do nauki techniki.
2. Do chemikum powinny one składać się z: egzaminu z j. pol.,
matematyki oraz z chemii.
Uzasadnienie: Są to podstawy do nauki chemii i biologii.
3. Do liceum artystycznego (przekonwertowane z obecnego liceum
ogólnokształcącego) powinny one składać się z: egzaminu z
j. pol., matematyki. Dodatkowo by pokazać zdolności
artystyczne należało by zdać egzamin ustny ze znajomości
czytania nut, egzamin z gry na instrumencie, egzamin ze
śpiewu i egzamin z tańca współczesnego.
Uzasadnienie: To są umiejętności możliwe do opanowania w
szkole podstawowej i są one próbką wyuczonych możliwości
artystycznych.

Do technikum i chemikum wieczorowego i zaocznego egzaminy były
by trudniejsze, bo wymagałby by dodatkowo znajomości tego co
jest nauczane w zawodówce. Wynika to z faktu, że technikum i
chemikum wieczorowe i zaoczne trwało by 3 lata.

Jednak do egzaminu do technikum lub chemikum wieczorowego i
zaocznego można by też się przygotować na spec. rocznym kursie
przygotowawczym (jw.).

Nie można by nikogo ,,przepisać" z nauki w trybie dziennym do
wieczorowego (lub zaocznego) technikum lub chemikum bez
zdawania egzaminu wstępnego. Ze względów organizacyjnych nie
powinno być eksternistycznego zaliczania lat nauki (bo to
mataczenie i zawracanie głowy).

W zakresie j. obcego należy uczyć j. ang., najlepiej 2 lata
(rok podstaw i rok słownictwo spec.).

Po każdym semestrze uczniowie z podobnymi wynikami byli by
grupowani w klasy. Było by to przyspieszeniem działania Prawa
Drabiny Partnerskiej.

Ost. sem. nauki powinien być przeznaczony na powtórki,
dopracowanie pracy dyplomowej i na ćw. rozw. problemów
zbliżonych do rzeczywistych.

Po szkole średniej obowiązkowy był by staż zawodowy 19-23mieś.

W technikum i w chemikum mogli by nauczać inżynierowie (nawet
bez mgr) z tego powodu, że wg mojej koncepcji mgr posiadał by
zaawansowane umiejętności rozw. problemów mat. i wiedzę z
zakresu ekonomi i zarządzania. Mgr po prostu by się marnował w
technikum. Po za tym technik to pomocnik inż.

Kadra technikum po każdych 5 latach nauczania musiałaby
przepracować w przemyśle 2-3 lata realizując komercyjne proj.
Wynika to z konieczności aktualizacji bieżącej wiedzy i ciągłej
weryfikacji kompetencji nauczycieli.

Dyrektorem szkoły średniej powinien być doktor w odpowedniej
dziedzinie. Wynika to z faktu, że doktor przebył całą drogę
kariery naukowej i wie jak sobie radzić na każdym etapie nauki.
Jego doświadczenie powinno być przekazywane nauczycielom i
uczniom, tak by mogli unikać oczywistych błędów i stosować
sprytne chwyty w trakcie nauki.

6.1Teoria dobrych systemów

Należy jasno przedstawić młodzieży jakie systemy są dobre, a
jakie złe. Trzeba powiedzieć, że systemem jest również człowiek
który w trakcie życia wchodzi w interakcję z innymi systemami
fizycznymi (ludźmi i urządzeniami) jak i prawnymi (firmami,
państwami).

Trzeba jasno powiedzieć, że dobry system jest:
* Praktycznie niewidoczny: nie zawraca nikomu głowy;
* Wysoce produktywny: bardzo przydatny;
* Wysoce niezawodny przez długi czas.

Wszelkie "unie" są systemowym złem i zwykłym mataczeniem
(dotyczy to zwłaszcza unii państwowych). Jest to tym bardziej
oczywiste jeśli się weźmie pod uwagę dobre praktyki rozwoju
oprogramowania - ono powinno być modułowe i niezależne.

Gdy człowieka rozumie się jako system wtedy cechy dobrego
systemu są cechami dobrze wychowanego człowieka: nie czepia się
gdy sam może sobie poradzić, jest wydajnym pracownikiem,
rozwija się czyli pracuje nad sobą, można na nim polegać.

6.2Jaka powinna być Matura Totalizytczna?

W trakcie egzaminu maturalnego powinna być przestrzegana
zasada: oceniana jest jedna osoba z jednej dziedziny.

Matura Totaliztyczna powinna obejmować wszystkie 3 wymiary
kariery ludzkiej we Wszechświecie Fizycznym, czyli: intelekt,
fizykę i ekonomię. Po to by dać każdemu zdrowemu człowiekowi
niezbędne podstawy do pracy i nauki w Naszym Świecie Fizycznym.
Do zaliczenia powinno być 6 egzaminów obejmujących:

Intelekt:
1. j. ojczysty: ma pokazać, że zna teorię języka: to egzamin
praktyczny ze znajomości zasad retoryki, poetyki, erystyki,
netykiety i składu tekstów (pism formalnych: kierowanych do
urzędów oraz krótkich art. pisanych prywatnie lub w pracy:
listów, recenzji i sprawozdań/raportów).
Egzamin powinien obejmować recenzję wadliwie napisanego i
wadliwie sformatowanego dokumentu (np. jedno z pism prof.
Jana Pająka z NZ). Oraz propozycję korekty jego treści i
formy. Wymaga to pracy z komputerem (z prog. zwanym
,,procesorem tekstu" pracującym w trybie ,,co widzisz to
drukuję"). Jednak na egzaminie nie wystarczy ,,wymyszkować"
poprawny dokument, bo należy się wykazać znajomością teorii
j. pol. i wyliczyć świadome jej użycie;
2. Sztuka: ma pokazać, że poznał historię wybranej dziedziny
sztuki i że potrafi interpretować dzieła z tej dziedziny
sztuki. Min. wybór dziedzin sztuki to: literatura, muzyka,
malarstwo, rzeźba i architektura;

Fizyka:
3. Fizyka obliczeniowa: ma pokazać, że rozumie prawa fizyki
tego wszechświata po to by móc nauczyć się budować
urządzenia techniczne, czyli że jest w stanie podjąć
wyzwanie jakie rzucił ludziom Stwórca Wszechświata. To
egzaminy teoretyczny i praktyczny: teoria i zad.
obliczeniowe z mechaniki klasycznej (w normalnej wer. czyli
z pochodnymi i z całkami);
4. Sztuki walk: ma pokazać, że przeszedł podstawowe
przeszkolenie wojskowe. To egzamin praktyczny: szabla
(tradycyjna polska biała broń) oraz karabin szturmowy AK-47
lub AK-74 (tradycyjna broń palna rewolucjonistów XXw.);

Obecność tego egzaminu oznacza, że nieprzejednani pacyfiści nie
uzyskiwali by matury.

Aby uniknąć krótkowzroczności powodowanej nadmierną
masturbacją, należy przed tym ostrzegać i proponować leki
obniżające popęd seksualny (psychotropy). Wynika to po prostu z
faktu braku możliwości zdania tego egzaminu z popsutym
wzrokiem.

Ekonomia:
5. Ekonomia to egzaminy teoretyczny i praktyczny: teorie
ekonomiczne i zad. obliczeniowe z Mechaniki Ekonomicznej.
Do tego zasady prowadzenia pełnej księgowości w SKFO czyli
Spółce Kapitałowej Fizycznych Osób (dziś w 2024r. ich
odpowiednikiem są to spółki z o.o.);
6. Egzamin zawodowy i obrona pracy dyplomowej (zgodnie z
wybranym kier. kształcenia) to egzaminy teoretyczny i
praktyczny;

Muszę uspokoić czytelnika i zwrócić uwagę, że wszystkie 3
mechaniki, czyli Mechanika Totaliztyczna, mechanika klasyczna i
Mechanika Ekonomiczna w istocie operują tym samym aparatem
matematycznym, bo są po prostu trzema wymiarami Naszego
Wszechświata Fizycznego. Tak więc poznana w podstawówce
Mechanika Totaliztyczna i klasyczna na maturze będzie pojawiać
się w rozszerzonej formie egzaminu z fizyki i z ekonomi. Moim
zdaniem jest to znaczne ułatwienie, dzięki któremu będzie
możliwe zdanie tych egzaminów maturalnych.

W ostatnim semestrze normalne zajęcia nie odbywały by się.
Zamiast nich przez luty, marzec i kwiecień trwały by powtórki
do matury, dokończenie prac dyplomowych oraz trenowanie
zastosowań zdobytej wiedzy w scenariuszach zbliżonych do
rzeczywistych. Egzaminy maturalne, zgodnie z tradycją powinny
odbywać się co roku w maju. Natomiast ich oceny powinny być
ogłaszane w ciągu miesiąca (to dobra tradycja urzędnicza).

Do studiowania na uczelni wyższej oprócz matury konieczne było
by odpracowanie stażu zawodowego. Wtedy studiować można by na
dowolnej uczelni pod dodatkowym warunkiem zdania egzaminu
wstępnego (tak jak przy egzaminach an ASP i na studia
architektury na politechnice). Z tym egzaminem wstępnym nie
chodzi o powielanie pytań maturalnych, tylko o spr. czy
kandydat wykazuje się zainteresowaniem tego co chce studiować.
Kandydatom można ułatwiać sprawę i oferować odpłatne kursy
przygotowawcze dla kandydatów.

W uczelniach wyższych powinna obowiązywać zasada konieczności
oferowania tych samych kier. studiów dla studentów studiów
stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych i
zaocznych). Jedynie spec. mogą być inne. To już powinno być, bo
tego wymaga Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona w
Paryżu w 1948r. cytat art. 26. p.1.:

,,1. Każda osoba ma prawo do nauki. Nauczanie powinno być
nieodpłatne, przynajmniej w zakresie kształcenia podstawowego.
Wykształcenie podstawowe jest przymusowe. Wykształcenie
techniczne i zawodowe ma być powszechnie dostępne, a
wykształcenie wyższe ma być dostępne na równi dla wszystkich na
podstawie rzeczywistych osiągnięć."

Obecnie w 2024r. w III Rzeczy ten zapis jest łamany (np. przez
Politechnikę Gdańską, która nie oferuje studiów
niestacjonarnych na nowoczesnych kier. takich jak elektronika,
telekomunikacja, automatyka, robotyka, mechatronika ani nawet
fizyka techniczna).

7.Cel studiów inż.

Kandydatom należy zapewnić możliwość wykupienia kursów
przygotowawczych do egzaminów wstępnych.

Do studiów inż. powinny uprawniać: zdana matura, przepracowany
staż zawodowy i zdane egzaminy wstępne (zarówno na studia
dzienne, wieczorowe i zaoczne). Jednak nie należy egzaminować
tak idiotycznie jak w PRL (chodzi o egzaminy wstępne z tych
samych przedmiotów co na maturze). Zamiast tego należy
egzaminować z wiedzy której nie było na maturze, a która wiąże
się z dziedziną studiów. Choćby po to by było wiadomo czy z
kandydatem w ogóle ,,jest o czym gadać". Dobrym wzorcem jest
obecny (2024r.) egzamin na ASP lub egzamin z rysunku na
architekturę na politechnice.

W przeciwieństwie do technikum na politechnice można by
studiować informatykę techniczną. Wynika to z faktu
wcześniejszego wykazania się znajomością fizyki. Oraz z tego,
że wsparcie programistów i administratorów jest niezbędne dla
nowoczesnych firm.

Celem studiów inż. powinna być nauka prof. konstruowania
najpowszechniejszych rodz. urządzeń spotykanych w danej
dziedzinie techniki lub chemii. W tym celu powinno się uczyć
technik szybkiego projektowania i szybkiego prototypowania
urządzeń, szybkiej diagnostyki i prof. metod naprawy.

Ważnym celem studiów inż. powinno być przeszkolenie
nauczycielskie. Wtedy każdy inż. mógłby uczyć w technikum lub w
chemikum. Bo przecież technik to pomocnik inż. Taki sposób
nauki miałby ten dodatkowy walor, że nauczyciel mówił by
ludzkim językiem. Ja osobiście doświadczyłem na PG takich
przedstawień przy tablicy geniuszy przed 30rż. z tytułem dr
inż. gadających językiem kompletnie nie zrozumiałym dla
studentów wieczorowych studiów inż. (oczywiście nikt tym wcale
się nie przejmował - ani dziekan ani studenci).

Dzienne studia inż. powinny trwać 3 lata. Inż. studia zaoczne i
wieczorowe powinny trwać 3,5 roku (7 sem.). Ost. sem. powinien
być przeznaczony na powtórki, dopracowanie pracy dyplomowej i
na ćw. rozw. problemów inż. zbliżonych do rzeczywistych.

W zakresie j. obcego należy, najlepiej uczyć go 3 sem. (2 sem.
podstaw i sem. słownictwo spec.).

Po każdym semestrze studenci z podobnymi wynikami byli by
grupowani w grupy studenckie. Było by to przyspieszeniem
działania Prawa Drabiny Partnerskiej.

Po studiach inż. obowiązkowy był by staż na stanowisku
konstruktorskim 19-23 mieś.

Kadra politechniki po każdych 3-4 latach nauczania musiałaby
przepracować w przemyśle 2-3 lata realizując komercyjne proj.
Wynika to z konieczności aktualizacji bieżącej wiedzy i ciągłej
weryfikacji kompetencji nauczycieli.

8.Cel studiów mgr

Kandydatom należy zapewnić możliwość wykupienia kursów
przygotowawczych do egzaminów wstępnych.

Do studiów mgr na politechnice powinny uprawniać: dyplom inż.,
przepracowany staż w dziale konstruktorskim (zgodnie ze kier.
studiów inż.), oraz zdane egzaminy wstępne (zarówno na studia
dzienne, wieczorowe i zaoczne). Ten egzamin też nie powinien
być powieleniem egzaminu zawodowego, ani obrony inż. pracy
dyplomowej. Na tym egzaminie wstępnym powinno być wykazane, że
kandydat ma zacięcie matematyczne oraz że ma zainteresowania
kierownicze (zna podst. ekonomi, zarządzania i strategii).

Celem studiów mgr powinno być opanowanie zaawansowanego aparatu
matematycznego i informatycznego do rozw. trudnych problemów
inż. Oprócz tego należy uczyć metod planowania proj. i
prowadzenia ich rozliczania. Do tego należy uczyć kierowania
zespołami ludzkimi (od kier. proj., przez kier. działu
konstrukcyjnego, aż po kier. małą i średnią firmą). Ważnym
celem studiów mgr była by też nauka kierowania takimi
instytucjami jak: szkoła podstawowa, urząd miejski i urząd
gminy.

Ważnym celem studiów inż. powinno być przeszkolenie
nauczycielskie. Mgr mógłby uczyć przyszłych inż. bo oni powinni
być pomocnikami mgr inż. To też powinno zapewnić dobre
zrozumienie, bo ja kilka razy (i to nie tylko na studiach inż.)
miałem okazję uczyć się ze skryptów pisanych jako prace
dyplomowe mgr inż. i powiem, że nie miałem problemu by je
zrozumieć, bo były pisane po ludzku w przyjazny sposób.

W zakresie j. obcego można kontynuować naukę j. ze studiów inż.
najlepiej 3 sem. Wyjaśnianie niuansów dok. technicznej w j.
obcym też było by zadaniem mgr inż.

Po każdym semestrze studenci z podobnymi wynikami byli by
grupowani w grupy studenckie. Było by to przyspieszeniem
działania Prawa Drabiny Partnerskiej.

Dzienne studia mgr powinny trwać 3 lata. Mgr studia zaoczne i
wieczorowe powinny trwać 3,5 roku (7 sem.). Ost. sem. powinien
być przeznaczony na powtórki, dopracowanie pracy dyplomowej i
na ćw. rozw. problemów inż. zbliżonych do rzeczywistych.

Po studiach mgr obowiązkowy był by staż na stanowisku
konstruktorskim 19-23 mieś.

Kadra politechniki po każdych 3-4 latach nauczania musiałaby
przepracować w przemyśle 2-3 lata realizując komercyjne proj.
Wynika to z konieczności aktualizacji bieżącej wiedzy i ciągłej
weryfikacji kompetencji nauczycieli.

9.Cel studiów doktoranckich

Kandydatom należy zapewnić możliwość wykupienia kursów
przygotowawczych do egzaminów wstępnych.

Do studiów doktoranckich na politechnice powinny uprawniać:
dyplom mgr inż., przepracowany staż zawodowy w dziale
konstruktorskim (zgodnie ze kier. studiów mgr inż.), oraz zdane
egzaminy wstępne (zarówno do studiów dziennych jak i do
wieczorowych i zaocznych). Ten egzamin też nie powinien być
powieleniem egzaminu zawodowego, ani obrony mgr pracy
dyplomowej. Na tym egzaminie powinno być wykazane, że kandydat
ma dobre zrozumienie ekonomi, zarządzania i strategii.

Cele studiów doktoranckich powinny być 3:
1. Przygotowanie do pracy naukowo-badawczej w instytucjach
naukowych;
2. Przygotowanie do kierowania przedsiębiorstwami w wielkiej
skali (rozszerzony program studiów MBA): zarządzanie
kombinatem, czyli wielooddziałową firmą produkcyjną. Także
nauka kierowania urzędami: wojewódzkim i ministerstwem (np.
gospodarki, albo skarbu);
3. Przygotowanie do kierowania szkołami: technikum lub
chemikum, kier. wydziałem uczelni wyższej i całą uczelnią
wyższą. Chodzi tu o to by doktor był w stanie samodzielnie
zaprojektować nowoczesny i skuteczny system nauki zawodu
oraz opracować biznesplan jak go efektywnie wdrożyć.

Dzienne studia doktoranckie powinny trwać 4 lata. Studia
zaoczne chyba też mogłyby tyle trwać.

Nie może być takich nr jak dziś (w 2024r.), że ktoś po studiach
mgr od razu robi doktorską pracę dyplomową bez żadnego
zaliczania przedmiotów przewidzianych w programie studiów
doktoranckich! BO TO KPINA!!!

Po studiach doktoranckich obowiązkowy był by staż na stanowisku
naukowca 19-23 mieś. Przed powołaniem dr na dziekana powinien
pokazać swoje możliwości kierując parę lat technikum lub
chemikum. Natomiast przed wybraniem na rektora dr powinien
pokazać że potrafi skutecznie kierować również wydziałem
zgodnym z jego wykształceniem.

10.Każdy awans wymagał by stażu i osiągnięć, a czasem dodatkowych
studiów

1. Po technikum, po studiach inż., mgr i doktoranckich
obowiązkowy był by staż 19-23 mieś. na stanowisku zgodnym z
kier. kształcenia (19 dlatego, że min. sensowny staż to 18
mieś., ale ta liczba ma złą symbolikę: ,,łosiem-naście".
Natomiast 23 wynika z tego, że staż powinien być krótszy
niż 2 lata);
2. Kier. proj. można by zostać mając dyplom mgr inż., po 5
latach pracy (z czego min. 2 lata w obecnej firmie);
3. Kier. działu konstrukcyjnego można by zostać mając dyplom
mgr inż., po 10 latach pracy (z czego min. 4 lata w obecnej
firmie);
4. Natomiast kierowanie firmą powinno wymagać dyplomu mgr inż.
i min. 10 lat pracy w firmie oraz dodatkowych 2 letnich
studiów zaocznych MBA;
5. Kierowanie kombinatem czyli wielooddziałową firmą
produkcyjną powinno wymagać tytułu dr inż. i min. 10 lat
pracy w firmie (nie są konieczne odrębne studia MBA, bo
rozszerzony program studiów MBA powinien być częścią
studiów doktoranckich).

Aby zapewnić sobie lojalną kadrę, która spełniała by wymagania
dotyczące wykształcenia i stażu należy odpowiednio obmyśleć
kulturę firmy. Chodzi o to by ludzie mieli poczucie sensu,
widzieli możliwe ścieżki dalszej kariery i by skakanie po
firmach im się zwyczajnie nie opłacało. Więcej o tym pisałem w
Ideologii Geniuszy-Mocarzy.

11.Zakłady produkcyjne kooperujące z technikami i z politechnikami

Wiadomo jak jest po 30 latach kapitalizmu w III Rzeczy. Polski
kapitalizm świetnie obrazuje przykład fabryki Star ze
Starachowic produkującego samochody ciężarowe:
* Najpierw przejął go Sobiesław Zasada - szuja likwidująca
polski przemysł samochodowy. Już za czasów PRL był na
etacie w niemieckich korpo samochodowych;
* Potem Sara przejęło niemieckie korpo: Man;
* Man coś cudakował przez parę lat w Starachowicach;
* W końcu MAN zamknął fabrykę Star i zrównał zakład z ziemią.

Nie jest to żaden wyjątek, to samo stało się z innym perłami w
koronie przemysłu PRL: Elwro i Diora.

Teraz się pytam: Czy to znaczy, że samochody ciężarowe w Polsce
już nie są potrzebne? Czy to znaczy, że w Polsce już nie są
potrzebni inż. i tech. mechanicy? Czy to znaczy, że w Polsce
już niema być prowadzonych badań nad zagadnieniami
projektowania nowoczesnych samochodów ciężarowych? Czy w Polsce
nie ma już być prowadzonych badań i projektów nowoczesnych,
zautomatyzowanych linii produkcyjnych? Wreszcie: Czy przez
jedną szuję i jedne wrogie Polsce korpo z Niemiec Polska ma
zrezygnować z produkcji własnych samochodów ciężarowych?

Na te wszystkie pytania jest jedna odpowiedź: NIE! Jedna szuja
i jedno wrogie, zagraniczne korpo nie może amputować kluczowych
i perspektywicznych zdolności polskiego przemysłu! Przecież
fabryka Star to nie była fabryka zaprzęgowych furmanek jakie
odeszły do lamusa!!!

Jest oczywiste, że bez zakładów produkcyjnych:
* Nie można wdrożyć procedury regularnego szkolenia kadry
techników i politechnik;
* Projekty naukowo-badawcze w instytutach nie mają żadnego
sensu, bo po prostu nie ma szans na wdrożenie wynalazków w
krajowym przemyśle;
* Podobnie nie ma żadnego sensu kształcenie techników i
inżynierów, jeśli nie mogą oni pracować w zakładach
produkcyjnych (bo dopiero one dają pracę na miarę
możliwości).

Dlatego w razie braku zakładu w kluczowej dziedzinie
inżynierskiej powinny być tworzone państwowe zakłady
produkcyjne. Te zakłady będą mogły być potem skomercjalizowane
maks. w 49%, i to pod warunkiem, że ich udziałowcami byli by
tylko obywatele polscy od min. 10 lat stale mieszkający w
Polsce.

12.Horyzont czasowy Sztuki Edukacji

35 lat i rewolucja: Jest kilka ważnych powodów by każde
pokolenie przeprowadzało rewolucję, oto one:
* Silne zakłamanie Dla każdego kolejnego pokolenia oznacza
to, że nie może ono polegać na czymś więcej niż własny
rozum. Pomocne są materiały alternatywne i one szokują. Mam
na myśli artykuły[37]^3 Tomka Ciborowskiego z Bytomia,
monografie[38]^4 prof. Jana Pająka z NZ, filmy[39]^5 i
książki[40]^6[41]^7 Pawła Szydłowskiego z Kanady,
filmy[42]^8 Andrzeja Pochylskiego z Białegostoku. Jednak
trzeba powiedzieć, że oni też nie ujawniają wszystkiego.
* Pełna wsteczna kompatybilność Jednym z oręży wściekłych
wrogów postępu jest zasada "pełna wsteczna kompatybilność"
która przeżarła już wszystkie dziedziny i jest faktycznie
,,niemożnością". W prawie ta zasada stanowi, że państwo
polskie zachowuje ciągłość prawną od 1918 roku i lepi się
łatę na łacie. W KRK ta zasada stanowi, że zapisy sprzed
tysięcy lat są jedynym słusznym słowem bożym. Nawet w
informatyce uważanej za super nowoczesną ta zasada
sparaliżowała kluczowe obszary (np. systemy operacyjne:
Windows, Linux, najważniejsze języki prog.: C i C++), a
postępowe technologie zdychają lub wegetują na marginesie
(np. system operacyjny Plan9). Ciemne siły bardzo dbają o
to by możliwie wszystko było wstecznie sparaliżowane...
sorry... wstecznie kompatybilne. Ja się mocno zastanawiam,
czy kiedyś będą technologie i rozwiązania które nie będą
dawały się ulepszać czyli że w ich wstecznej
kompatybilności nie było by nic złego. Ale jestem pewien,
że obecnie jesteśmy bardzo daleko od takich rozwiązań... no
może poza XML-em[43]^9 :)
* Postęp techniczny Mimo wszystko postęp techniczny ma
miejsce choć często jest on symboliczny. Ten postęp
powoduje, że to co było super nowoczesnym rozwiązaniem
systemowym 200 lat temu dziś jest już potężną kulą u nogi
(mowa o dzisiejszym systemie edukacji). Adaptacja całego
systemu państwowego powinna następować w rytmie 35 letnim.
Tak by dawać ludziom stabilne warunki do życia, a z drugiej
s. nie ograniczać ludzi w kol. pokoleniach. Przykładowo
obecna (2011r.) organizacja państwa zupełnie nie bierze pod
uwagę istnienia komputerów w sieci Internet. Z drobnym
wyjątkiem: zło zostało błyskawicznie wdrożone jak tylko
amerykańskie komputery stały się dostępne - mowa o podatku
VAT. Czyli nie dość że pojawienie się komputerów nie
przyniosło nic pozytywnego od strony państwa, to jeszcze
jest gorzej, bo szybciutko wdrożono skomplikowane podatki i
wprowadzono masę nowych papierów urzędniczych bo się
okazało że można je drukować bez ograniczeń na drukarkach
(np. "imienne bloczki recept"[44]^10[45]^11).
* Zdobywa się doświadczenie Doświadczenie zdobyte w ciągu
ostatnich 35 lat jest najcenniejsze, bo najbardziej
aktualne. Często ono dyskwalifikuje wcześniejsze naiwne
pomysły czy przewidywania. Najświeższe doświadczenie
teoretycznie powinno wynikać z obcowania z najnowszą
filozofią i z najnowszą technologią i przez to ono uzyskuje
największą wartość dla nadchodzącego pokolenia. Pomijam tu
"wizje" przyszłości które (z tego co wiem) wszystkie
okazują się naiwne i nie trafione. Moim zdaniem Sztuka
Edukacji nie jest abstrakcyjną wizją jest raczej pomysłem
rozwiązania wielu palących problemów.

13.Licencja

Jest to licencja dotycząca tego dokumentu. Pliki wskazywane
przez linki mogą być publikowane na innych licencjach. Zasady
licencji:
1. Zezwolenie na kopiowanie Zezwala się na niekomercyjne
kopiowanie tego dokumentu;
2. Zezwolenie na udostępnianie Ten dokument można udostępniać
(jednak bezpłatnie);
3. Zabronione modyfikowanie Tego dokumentu nie można
modyfikować ani skracać ani dodawać czegokolwiek.
4. Ograniczenia licencji nie dotyczą autora.

[46]1 [47]http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-1995-48-253

[48]2 Więcej o ,,dobrych systemach" w dalszej części

[49]3 [50]http://ciborowski.host247.pl/nowomowa.htm

[51]4 [52]http://www.totalizm.pl/tekst_1_5.htm

[53]5
[54]https://www.youtube.com/channel/UCpdXoN2J3Irki8-
9AWqtEsA

[55]6 [56]http://www.wgp.com.pl/index.php?id_s=269&id_j=pl

[57]7
[58]https://www.swiatksiazki.pl/wandalowie-czyli-pol
acy-ostatni
a-zagadka-naszej-historii-6368597-ksiazka.html

[59]8
[60]https://www.youtube.com/channel/UCRd4jcmgPsY7oFS
12ihaXCQ

[61]9 Aktualizacja: 2018-10-07: Parę lat temu pojawiło się coś
lepszego od Xml-a: format Json. Głównym ulepszeniem jest
znacznie zwięźlejsza i bardziej obiektowa składnia.

[62]10 Aktualizacja: 2018-10-07: Wkrótce gdy opublikowałem
pierwsze wersje Sztuki Edukacji Ministerstwo Zdrowia wycofało
się z ,,imiennych bloczków recept" - teraz okazuje się, że da
się je drukować w przychodni.

[63]11 Aktualizacja: 2020-06-10: Okazało się, że wystarczy
dawać ludziom nr jaki się podaje w aptece (razem z nr PESEL) by
zrealizować receptę.

References

1. mailto:j...@a...pl
2. mailto:e...@a...pl
47. http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-1995-48-253
50. http://ciborowski.host247.pl/nowomowa.htm
52. http://www.totalizm.pl/tekst_1_5.htm
54. https://www.youtube.com/channel/UCpdXoN2J3Irki8-9AWq
tEsA
56. http://www.wgp.com.pl/index.php?id_s=269&id_j=pl
58.
https://www.swiatksiazki.pl/wandalowie-czyli-polacy-
ostatnia-zagadka-naszej-historii-6368597-ksiazka.htm
l
60. https://www.youtube.com/channel/UCRd4jcmgPsY7oFS12ih
aXCQ

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


Zobacz także


2. Data: 2024-07-08 22:55:49

Temat: Re: Sztuka Edukacji wer. 6462 - dodałem roz. z propozycją nowej ordynacji wyborczej
Od: Jacek Marcin Jaworski <j...@a...pl> szukaj wiadomości tego autora

11.Wybory sołtysa, burmistrza, parlamentarne i prezydenckie

Oprócz kariery inżynierskiej, naukowej i przedsiębiorcy w
państwie totaliztycznym możliwa była by też kariera polityczna.
Jednak taka kariera nie powinna trwać całe życie. I w dodatku
nie powinna być ciągiem kadencji, tylko tak jak w przypadku
kariery naukowej, powinna być przerywana okresami pracy na
etacie. Wynika to z faktu erozji posiadanej wiedzy zawodowej
gdy osoba zajmuje się wył. rządzeniem oraz z postępu
technicznego który wymaga od nas aktualizacji wiedzy.

Oczywiste jest, że wybory powinny być większościowe, czyli
wygrywa w nich ten kto dostaje największą l. głosów. Jest tak,
gdyż tylko takie liczenie głosów jest uczciwe i tylko wtedy
naprawdę każdy głos jest ważny.

W wyborach mogą brać udział wył. obywatele z polską maturą (lub
nostryfikowaną maturą zagraniczną). W dodatku z taką za którą
dostali min. 51% p. na egzaminie. Bo teraz (w 2024r.) po
epidemii Kowid maturę można dostać nawet za 25% p. z egzaminu.
Wymóg matury jest oczywisty gdy weźmie się pod uwagę, że matura
oznacza dojrzałość intelektualną, a przecież nikt bez tego nie
powinien brać się za rządzenie. Wymaganie 51% oznacza, że
trzeba być więcej niż ,,półgłówkiem".

Wybory powinny być obowiązkowe i jawne. Wynika to z faktu, że
wszyscy muszą się borykać z ich konsekwencjami (żyć w Polsce
rządzonej przez demokratycznie wybranych reprezentantów).
Jawność wyborów jest konieczna do ich weryfikacji. Wybory
powinny być realizowane przez apkę na sprytny tel. lub apkę na
PC. Proces głosowania powinien być zabezpieczony przez
fałszerstwem. Wybory powinny być weryfikowane. Można to zrobić
włączając w proces głosowania zew. sys. zliczające il. głosów.
W ogóle cały sys. wyborczy można opublikować jako Wolne
Oprogramowanie, tak by każdy mógł postawić swój serwer i
włączyć się do niezależnego zliczania głosów. Postawienie
takiego serwera powinno być maksymalnie proste. Podobnie łatwe
powinno być przetestowanie działania wszystkich serwerów
zliczających. Przetestowanie serwerów zliczających powinno to
być możliwe min. 3 mieś. przed wyborami (a ich ostateczna lista
powinna być zamykana na miesiąc przed wyborami).

Wybory powinny być organizowane nie częściej niż raz na kwartał
- a w praktyce 3 razy w roku (jesienią lub zimą lub wiosną).
Wynika to z tego, że wtedy nie ma upałów i ludzie nie są na
wakacjach (wtedy nie należy ich nękać formularzami wyborczymi).

Z powodu zasady ,,moralna jest jednoosobowa odpowiedzialność"
samorząd powinien być skupiony w rękach sołtysów, burmistrzów i
prezydentów wielkich miast. Natomiast żadnych rad miejskich nie
powinno być z powodu ich niemoralnego charakteru.

W państwie rządzić powinien prezydent, a nie premier. W Polsce
stanowisko premiera jest jakimś mataczeniem. Oczywiste jest, że
prezydent powinien sobie dobierać ministrów jacy mu odpowiadają
a nie jakich ktoś inny mu wyznaczy. Wynika to z tego, że tylko
wtedy prezydent może odpowiadać za to co robią ministrowie. I
tylko wtedy można go rozliczyć z jego rządów.

Parlamentarzyści powinni reprezentować swoje powiaty oraz
wielkie miasta (np. pow. 100tyś. mieszkańców). Wynika to z
tego, że reprezentacja powiatów jest najbardziej naturalna.
Natomiast wiem, że Miasto Gdańsk to nie to samo co Powiat
Gdański. Dlatego rozumiem, że wielkie miasta muszą mieć
własnych reprezentantów w parlamencie.

Parlament powinien być jednoizbowy. Podobnie jak w przypadku
stanowiska premiera senat jest zwykłym mataczeniem.

Optymalny wybór reprezentantów społeczności może być np. taki:
1. Kandydat na reprezentanta jego społeczności nie mógł
wcześniej odbywać kary więzienia. Po prostu społeczności
nie może reprezentować kryminalista (oczywiście gdy sąd
stwierdzi, że wcześniejszy wyrok był nie sprawiedliwy to
też powinno być policzone na korzyść kandydata);
2. Musi mieć przepracowane co najmniej 10 lat pracy w kraju
(na etacie lub prowadząc firmę). Z tego co najmniej 2,5
roku w ost. 4 latach. jw.;
3. Dwóch egzaminów kompetencyjnych: 1) z wyuczonej lub z
praktykowanej (do wyboru) dziedziny zawodowej, oraz 2) z
dziedziny stanowiska na jakie się ubiega. Wyniki egzaminów
muszą być jawne (łącznie z arkuszami egzaminacyjnymi). To
wydaje się reprezentatywne i dające szansę wzięcia udziału
w wyborach niezależnie od zawodu;
4. Opłatę za egzaminy kompetencyjne ponoszą sami kandydaci. Te
wybory wyłaniają 5 najlepszych kandydatów. Wynika to z tego
że na tym etapie każdy może sobie pozwolić na samodzielne
finansowanie (nie ma co marnować publicznych pieniędzy);
5. Wybory 1 spośród 5 finansuje państwo. Na to składa się
budżet wyborczy i same wybory. Te wybory wyłaniają
reprezentanta społeczności na daną kadencję. Wynika to z
konieczności zachowania równych szans dla wszystkich
biorących udział w wyborach. Dlatego żadne ,,dotacje" ani
,,datki" nie mogą być włączane do budżetu wyborczego żadnego
kandydata;
6. Każdy z 5 finalnych kandydatów musi rozliczyć swój budżet
wyborczy przed rozp. kadencji (nawet gdy przegra wybory).
Tego wymaga sprawiedliwość - jw.;
7. Każdy kandydat podpisuje zobowiązania wyborcze, które
składa w sądzie i z których będzie rozliczony przez
odpowiedni sąd po upływie jego kadencji. Reprezentant
społeczności po zakończeniu kampanii wyborczej nie może
niczego usuwać z listy zobowiązań wyborczych.
W przypadku parlamentarzystów wyborcy w trakcie kadencji
mogą zażądać podpisywania nowych zobowiązań - chodzi o
formalną akceptację instrukcji głosowania jakie będą
ustalane w powiatach i w dużych miastach. Odmowa podpisania
takiej instrukcji powinna z automatu powodować
unieważnienie wyboru danego posła i powołanie kol.
kandydata. Gdy wyczerpie się wszystkich 5 kandydatów
powinny być zorganizowane wybory posła (uzupełniające) z
danego powiatu lub z wielkiego miasta.

Każdy wybrany reprezentant (z wyjątkiem parlamentarzystów)
rozp. swoją kadencję bilansem otwarcia, a kończy bilansem
zamknięcia. Te bilansy weryfikuje Izba Kontroli (najwyższa,
wojewódzka lub terenowa).

W trakcie kadencji w każdej chwili każdy wyborca może złożyć
wniosek do sądu w sprawie podejrzenia łamania zobowiązań
wyborczych. Gdy sąd potwierdzi to podejrzenie, następuje
unieważnienie wyborów i rozpisanie nowych wyborów. Natomiast
wyrządzone celowo szkody będą podstawą do zasądzenia wyroków
więzienia.

Po każdej zakończonej kadencji odpowiedni sąd musi rozliczyć
reprezentanta społeczności w czasie krótszym niż połowa
kadencji. Dopiero to sądowe rozliczenie kończy kadencję.
Rozliczenia wszystkich rządów wymaga sprawiedliwość.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


 

strony : [ 1 ]


« poprzedni wątek następny wątek »


Wyszukiwanie zaawansowane »

Starsze wątki

September the 10-th. International Silver Cleaning Day
Blog edukacyjny
Nowa przeredagowana i uzupełniona wersja monografii "Sztuka Edukacji"
Dobre rady i sprytne sposoby przydatne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Sztuka Edukacji - wersja ostateczna!!!

zobacz wszyskie »

Najnowsze wątki

Ideologia Geniuszy-Mocarzy wer. 9420
Sztuka Edukacji wer. 6462
September the 10-th. International Silver Cleaning Day
Blog edukacyjny
Nowa przeredagowana i uzupełniona wersja monografii "Sztuka Edukacji"

zobacz wszyskie »