Strona główna Grupy pl.sci.medycyna NATURALNY PROGESTERON

Grupy

Szukaj w grupach

 

NATURALNY PROGESTERON

Liczba wypowiedzi w tym wątku: 4


« poprzedni wątek następny wątek »


1. Data: 2003-11-24 21:13:59

Temat: NATURALNY PROGESTERON
Od: "FIXRAMBO" <f...@w...pl> szukaj wiadomości tego autora

w związku z licznymi zapytaniami o opis progesteronu naturalnego podaje
zeskanowane z jakiejs gazety opis dr Nocunia . Nie jest to moja reklama lecz
tak jak Andrzej Głowacki podaję w miare rzetelne informacje do których mogę
dotrzeć. Przepraszam za slabość oceeru ale nie mam czasu na dokladna korektę
Wasz fixramboNATURALNY PROGSTERON
str. 9/18/ 25

NATURALNY PROGESTERON

Naturalny progesteron przywraca równowagę hormonalną organizmu nie
wprowadzając żadnych działań ubocznych. Jest preparatem bardzo bezpiecznym i
odpowiednim dla or­ganizmu kobiety. Progesteron chroni organizm przed
szkodliwym działa­niem estrogenu, przed skutkami pro­mieniowania
ultrafioletowego, niedo­tlenienia tkanek i narządów oraz przed rożnymi
truciznami, a nawet szkodliwym działaniem stresu.

Jest bardzo skuteczny w leczeniu: zespołu przedmiesiączkowego nieregularnego
miesiączkowania, obja­wów menopauzy (uderzeń gorąca, pocenia nocnego,
suchości pochwy, bezsenności, zmian nastroju, depre­sji, drażliwości).
osteoporazy, bez­płodności, wlókniaków macicy, endometriozy, depresji
poporodowej, chorób serca (poprawia prani lipi­dów), cyst jajników,
zwyrodnienia tor­bielowatego piersi, nadciśnienia krwj. przywraca Libido,
pomaga schudnąć (szczególnie w odtłuszczaniu brzu­cha, bioder, ud, kiedy
zacina dieta nie daje rezultatu). Stosowany w postaci kremu jest wspaniałym
specyfikiem na zmarszczki

U osób leczonych wcześniej na nowotwory, po zastosowaniu natural­nego
progesteronu nigdy nie stwier­dzono wznowienia czy przerzutów, ani żadnych
nowych postaci raka.

Osoby stosujące naturalny proge­steron stwierdzają u siebie poprawę: stanu
ogólnego samopoczucia, przy­pływu energii, lepszy sen, powrót libi­do,
ustępowanie bólów pleców, po­prawę stanu skóry (jest mniej sucha i mniej
pomarszczona), oraz poprawę pracy serca.

Progesteron usuwa takża owłosie­nie na twarzy i powoduje odrost wło­sów na
głowie. Naturalny progeste­ron Jest doskonałym środkiem przedłużającym
młodość kobiety. Odwraca nawet duże zmiany w tkan­ce łącznej, co wygładza
skórę.

Organizm potrafi go metaboRzować i wydalać. Często jego działanie przyczynia
się do tego, ze organizm ponownie podejmuje produkcję wła­snych hormonów.Mimo niewątpliwych zalet naturalne­go progesteronu, Hiiny farmakolo­giczne
nie są nkn zainteresowane, gdyż jako związek naturalny nie podlega prawom
patentowym. Dlate­go dokonują jego przemiany che­micznej i otrzymują związki
nie wy­stępujące w naturze. W ten sposób mogą je opatentować i w palni
czer­pać korzysd ze sprzedaży.

Firmy farmaceutyczne produkują syntetyczne hrjrmony nie dlatego, że są
lepsze od naturalnych produko­wanych przez organizm, ale dlatego, że chcą
osiągnąć maksymalne zyski.

Syntetyczne hormony mają tok­syczne działanie uboczne, są bar­dziej aktywne
od hormonów wytwa­rzanych przez organizm, który nie potrafi ich metaboHzować
i wydalać czyli dlatego dłużej zalegają w ciele.

Hamują one także wytwarzanie własnych hormonów. Syntetyczne hormony zwykle
różnią się kflkoma atomami od substancji naturalnej i dzięki temu mogą być
opatentowa­ne.

Naturalny progesteron przyjmowany w fizjologicznych dawkach 20 - 40mg
dziennie nie wykazuje żadnych dzia­łań ubocznych. Dostarczanie takich dawek
z zewnątrz stymuluje orga­nizm do produkcji tego hormonu i pomaga w
odzyskaniu równowagi

Najlepiej podawać naturalny proge­steron w postaci kremu. Ola uzyska­nia
fizjologicznej jego dawki, poda­wanie przez skórę jest najbardziej skuteczne
i bezpieczne. Jest łatwo i szybko wchłaniany przez skórę. Gromadzi się w
podskórnej tkance tłuszczowej, skąd w miarę potrzeb organizmu przechodzi do
krwi.

Takie podawanie utrzymuje stary poziom progesteronu we krwi. Pomia­ry jego
poziomu w ślinie, wykazują jego stopniowy wzrost w ciągu 4 go­dzin po
zastosowaniu kremu. Poziom utrzymuje się przez około 4 godziny a następnie
spada powoli w ciągu 4 godzin. Tak więc dwa razy dziennie smarowania kremem
(rano i wieczo­rem) utrzymują stary poziom proge­steronu przez całą dobę.
"czyli przez 24 godziny.INFORMACJE O KREMIE

Proponujemy Paniom sprowa­dzany z USA naturalny progesteron w kremie
produkowany z dzikiego yamu (Discorea ViHosa). Znajdująca się w opakowaniu
miarka odpowiada objętości 1/4 łyżeczki od herbaty.

Opakowania:

Estetyczną tuba zawierająca 56g kremu, z czego 1.6% (ok. 960mg) stanowi
czysty progesteron. 1/4 ły­żeczki (dołączona miarka) zawiera 20mg
progesteronu. Cale opakowa­nie zawiera 48 miarek.

Na grzebieniu tuby znajduje się dzieslędocyfrowe oznaczenie, które oznacza:
pięć pierwszych cyfr numer partii towaru, następnie termin waż­ności w
postaci ułamka miesiąc/rok.

Przykład: oznaczenie 0123405/04 oznacza: 01234 - numer partii a 05/04, że w
maju 2004r kończy się termin ważności

- Sprowadzany krem jest świeżo wyprodukowany i ważny jest przez dwa lata

Stosowani* l dawkowanie:

Krem należy wcierać w okolice szyi, twarzy, górnej części klatki
piersio­wej, wewnętrznej powierzchni ramion i w dłonie. Za każdym razem
należy wcierać krem w Inne miejsce, co za­pewnia lepsze wchłanianie. W im
większą powierzchnię skóry wciera­my krem, tym lepiej będzie on wchło­nięty.
W miejsca te, nie należy wcie­rać innych kremów, gdyż mogą one utrudniać
wchłanianie progesteronu.

Ponieważ wiele pacjentek zaczyna stosowanie progesteronu po wielu latach
niedoboru tego hormonu w or­ganizmie, oraz z powodu tego, że w początkowej
fazie kuracji proge­steron będzie gromadził się w tkance tłuszczowej, dobrze
jest rozpocząć leczenie stosując jedno opakowanie na miesiąc przez okres
dwóch mie­sięcy. Po dwóch miesiącach można zredukować dawkę i stosować jedno
opakowanie przez dwa - trzy miesią­ce. Zdolność wchłaniania kremu i
wy­korzystywania go przez organizm jest inna u każdej kobiety, dlatego
należy dostosować wielkość dawki do indy­widualnych potrzeb.Każda

dawka kremu nie musi być idealnie taka sama. Naturalny progesteron jest
wchłaniany przez podskórną tkankę tłuszczową, a na­stępnie sukcesywnie
uwalniany do krwi.Stąd mimo stosowania zróżni­cowanych ilościowo dawek
dzien­nych, organizm otrzymuje mniej wię­cej stalą łoić progesteronu.

Prawidłowa dawka to ta, która daje efekty, przynosi ulgę, usuwa
nieko­rzystne objawy. Należy doświadczal­nie ustalić właściwą ilość
stosowane­go kremu przez stopniowe reduko­wanie dawki i ustalenie jej na
naj­mniejszym skutecznym leczniczo, usuwającym nieprzyjemne objawy i
utrzymującym pożądane efekty po­ziomie.

Po pewnym okresie stosowania kremu każda kobieta będzie w stanie określić
dawkę która jej pomaga.

Krem najlepiej stosować dwa razy dziennie (rano i wieczorem - najlepiej
przed snem) w ilości od 1/2 miarki do 4 miarek dziennie.

Jak długo powinniśmy stosować progesteron? Ponieważ ma on wiele zalet i nie
powoduje działań ubocz­nych nie ma potrzeby go odstawiać. Powinien być
stosowany do późnych lat żyda.

Sposób stosowania kremu zależy przede wszystkim od tego, czy ko­bieta
jeszcze miesiączkuje, czy też nie.

Kobiety miesiączkujące:

Krem należy stosować od 12 do 26 dnia cyklu miesiączkowego. Pierwszy dzień
cyklu to pierwszy dzień mie­siączki. Uwaga: Jeżeli krwawienie zacznie się
przed 26 dniem (lub przed dniem, w którym powinno się normalnie zacząć),
należy odstawić progesteron, odliczyć 12 dni i zacząć znów stosować krem.

Kobiety w okresie premenopauzy, mające cykle bezowulacyjne (mie­siączkujące,
nie mające owulacji)

Należy stosować 1/4 - 1/2 opako­wania kremu od 12 do 26 dnia cyklu,
wcierając (przykładowo) 1/2 miarki rano i miarkę wieczorem. Pierwszy dzień
cyklu to pierwszy dzień mie­siączki. Uwaga : jak wyżej.Kobiety miesiączkujące, przyjmujące preparaty estrogenowe

W momencie rozpoczęcia kuracji progesteronem należy zredukować dawkę
estrogenu o połowę. Co dwa miesiące należy ponownie reduko­wać dawkę o
połowę. Estrogen mo­żemy w tert,sposób wyeliminować po 5-6 miesiącach od
momentu rozpo­częcia stosowania progesteronu. Stopniowe eliminowanie
estrogenu jest konieczne, gdyż jego gwałtowne odstawienie może powodować
ude­rzenia gorąca oraz szybką utratę ma­sy kostnej.

Kobiety po menopauzie

(nie miesiączkujące) nie przyjmujące

preparatów estrogenowych

Krem należy stosować przez okres dwóch do trzech tygodni każdego miesiąca.
Najwygodniej stosować go od 1 do 14 lub 21 dnia każdego mie­siąca, a
następnie zrobić przerwę do końca miesiąca. Od pierwszego dnia następnego
miesiąca rozpoczynamy kurację od nowa

Kobiety po menopauzie

(nie miesiączkujące) przyjmujące preparaty estrogenowe

W chwili rozpoczęcia kuracji proge­steronem należy zredukować dawkę
estrogenu o połowę. Zaniechanie te­go może spowodować nawrót domi­nacji
estrogenu, co maże trwać do dwóch miesięcy. Co dwa miesiące należy redukować
estrogenu o poło­wę. Estrogen możemy wyeliminować po 5-6 miesiącach od
rozpoczęcia kuracji progesteronem. W okresie stopniowej redukcji estrogenu,
estro­gen l progesteron mogą być stoso­wane przez 24 - 25 dni każdego
mie­siąca z 5 - 7 dniową przerwą bez używania żadnego z obydwu hormo­nów.

Kobiety po menopauzie

przyjmujące preparaty estrogenowe i progestageny

Z chwilą rozpoczęcia kuracji proge­steronem należy odstawić progesta­geny, a
dawkę estrogenu zmniejszyć o połowę. Potem zmniejszać dawkę estrogenu o
połowę co 2 - 3 miesią­ce. Około 5 -6 miesiąca odstawić cał­kiem estrogeny.Zespól napięcia przedmietiąezkowego

Krem należy używać od 12 do 26 dnia cykJu, przez dwa kolejne miesią­ce
zużywając jedną tubkę kremu miesięcznie. Po tym okresie dawkę progesteronu
można zmniejszyć.

Osteoporoza:

Osoby mające osteoporozę mogą mierzyć postępy leczenia badając gęstość
kości, zaczynając stosowa­nie jedno opakowanie miesięcznie. Jeżeli ktoś
stosuje pól opakowania kremu miesięcznie i po pól roku gę­stość jego kości
wzrasta, to znaczy. że stosowana dawka jest wystarcza­jąca. Jeżeli ktoś
stosuje jedno opa­kowanie miesięcznie i wyniki badania kości są dobre, może
obniżyć dawkę do pól opakowania miesięcznie sprawdzając wyniki gęstości
kości.

Endometrioza:

Stosowanie naturalnego progeste­ronu daje znaczące sukcesy w le­czeniu
endometriozy. Krem należy stosować od 6 do 26 dnia cyklu, zu­żywając pól
opakowania tygodniowo przez 3 tygodnie, zaprzestając sma­rowania tuż przed
oczekiwaną mie­siączką. Wraz ze zmniejszeniem się dolegliwości bólowych
należy redu­kować ilość stosowanego progeste­ronu do najmniejszej skutecznej
dawki. Po 6 miesiącach można zmniejszyć dawkę do jednego opa­kowania kremu
na miesiąc.

Nieregularne miesiączki:

Określenie to dotyczy braku mie­siączki, zbyt długo trwających mie­siączek,
zbyt obfitych miesiączek, zbył często występujących miesią­czek lub
krwawienia miedzy mie­siączkami. W każdym z powyższych przypadków stosujemy
krem od 12 do 26 dnia każdego cyklu. W ciągu trzech miesięcy miesiączki
zwykle stają się bardziej normalne.

Mięśniaki macicy:

Krem należy wcierać od 12 do 26 dnia cyklu. Pól opakowania kremu na jeden
miesiąc zwykle wystarcza. Za­pobiega to rozrostowi mięśniaków. często
powoduje ich cofanie. Po me­nopauzie mięśniaki ulegają zanikowi
Strona 2

Cycty Jajników:

Naturalny progesteron w kremie należy stosować od 6 do 26 dnia cy-kki przez
2 - 3 cykle. Z reguły wystar­cza jedno opakowanie na miesiąc.

Erozja l dysplazja szyjki macicy:

Wcielamy krem progesteronów/ od 12 do 26 dnia cyklu. Z reguły wystar­cza
jedno opakowanie na miesiąc. Kuracja ta przywraca normalny stan nabłonka
szyld macicy w ciągu około dwóch miesięcy.

Torbielowate zwyrodnienie gruczołu sutkowego:

Stosujemy jedno opakowanie pro­gesteronu od 12 do 26 dnia cyklu. W wyniku
kuracji choroba z reguły ustępuje w ciągu okoto 3 miesięcy.

Histerektomia (usuniecie macicy), usuniecie jajników:

Całkowita histerektomia polega na operacyjnym usunięciu macicy i jajni­ków.
Kobiety te natychmiast wchodzą w menopauzę chirurgiczną. W tym wypadku
naturalny progesteron może przywrócić zaburzoną równowagę hormonalną.
Bezpośrednio po opera­cji przez okres dwóch miesięcy nale­ży zużywać po
jednym opakowaniu kremu na miesiąc smarując de przez pierwsze bzy tygodnie i
robiąc prze­rwę w czwartym tygodniu. Po dwóch miesiącach należy zmniejszyć
dawkę do 1/2 opakowania kremu na mie­siąc. Jeżeli kobieta przyjmuje
estro­geny, to z chwilą rozpoczęcia kuracji progesteronem powinna zredukować
dawkę estrogenu o połowę. Co dwa miesiące należy ponownie reduko­wać dawkę
estrogenu aż do całko­witego odstawienia po okoto 5 mie­siącach.
Jednocześnie cały czas sto­sować należy progesteron. Taka ku­racja daje
bardzo dobre wyniki.

Kobiety, które mają jajniki, ale usunięto im macicę, powinny stoso­wać od
1/4 do 1/2 opakowania kremu miesięcznie, smarując się nim od 12 do 26 dnia
cyklu.

Początkowe dzienne dawki mogą wynosić przykładowo: pól miarki kre­mu rano i
jedną miarkę wieczorem. Następnie należy dostosować do in­dywidualnych
potrzeb.Rak pieni

Przyczyną zachorowania na raka piersi jest dieta wysokofluszczowa. siedzący
tryb życia, alkohol oraz ge­netyczna podatność. Badania na­ukowe wykazują,
ze istnieje silny związek między pożywieniem, a tą chorobą. Rak piersi jest
nowotworem hormonozateznym. Jego rozwój jest stymulowany przez estrogen.
Zredu-lie poziomu estrogenu w orga-

nizn


powoduje kurczenie się guza.

Wszystkie Md chemiczne mają działanie uboczne, a jednym z nich może być rak
piersi. Estrogeny i pro-gestageny stosowane jako środki antykoncepcyjne lub
w hormonalnej terapii zastępczej stymulują powsta­wanie raka piersi

Pożywienie, które podwyższa po­ziom estrogenu to mięso. ryby. drób. mleko i
produkty mleczne oraz jajka. Kraje o najniższym spożyciu tłuszczu
zwierzęcego mają najniższy poziom zachorowalności na raka piersi.

Jedną z cech naturalnego proge­steronu jest to. że ma zdolności
za­pobiegania rakowi.

Potwierdzają to badania przepro­wadzane przez John Hoptónj Mad), ca/ Sehoo/.
Oto dwa przykłady z wie­ki.:

1. Kobiety, którym zmierzono poziom estrogenu i progesteronu podzielono na 2
grupy, jedna z normalnym, dru­ga z niskim poziomem progesteronu. Obie grupy
obserwowano przez pra­wie 20 lat W grupie z niskim pozio­mem progesteronu
częstość wystę­powania raka piersi była o 5,4 razy większa niż w grupie z
normalnym poziomem progesteronu. Kiedy w grupie kobiet z niskim poziomem
progesteronu badano wszystkie ro­dzaje raka, zauważono, że
dziesię­ciokrotnie częściej występują u nich wszelkiego rodzaju nowotwory
złośli­we. Wynika z tego. że normalny po­ziom progesteronu w 90% chronił
ko­biety przed wszelkiego rodzaju raka­mi.

2. Inne badanie polegało na tym. że 40 kobiet z guzem piersi, które
oczekiwały na operację, podzielono na 4 grupy i poproszono je o wciera­nie
kremu (nic nie mówiąc im jaki to krem) na 10-13 dni przed operacją.Jednej grupie podawano naturalny progesteron w kremie, drugiej estro­gen,
następnej grupie podawano mieszankę estrogenu l progesteronu, ostatnia grupa
otrzymywała ptacebo. U kobiet, u których zastosowano krem progesteronowy,
tempo po­działu komórek rakowych spadło o 400%. U kobiet używających
estro­gen tempo podziału komórek rako­wych wzrosło o 230%, a w grupie
stosujących oba preparaty lub place-bo zmieniło się niewiele. Wniosek z tego
badania, że progesteron ha­muje namnażanie się komórek no­wotworowych, a
estrogen stymuluje ich rozwój.

Stosowanie naturalnego progesteronu przez mężczyzn:

Progesteron jest prekursorem wszystkich Innych hormonów stery­dowych, może
więc być stosowany przez mężczyzn. Daje dobre rezultaty w leczeniu
zapalenia, przerostu i raka prostaty, bezpłodności, zapalenia stawów.
Progesteron w odpowiednich dawkach może poprawić funkcje sek­sualne u
mężczyzn z Impotencją.

U mężczyzn z rakiem prostaty, którym wykonano kastrację chirur­giczną,
stosowanie naturalnego pro­gesteronu zapobiega osteoporozie.

Należy wcierać pól miarki kremu jeden raz dziennie. W tym przypadku jedno
opakowanie kremu wystarcza na okoto 3 miesiące. Krem należy wcierać w
otofice szyi. twarzy, górnej części klatki piersiowej, wewnętrznej
powierzchni ramion i w dłonie. Za każdym razem należy wcierać krem w inne
miejsce, co zwiększa wchłanianie.

Choroba Alzheimera

Progesteron zapobiega chorobie Alzheimera. Ekspozycja na szkodliwy wpływ
estrogenu w średnim wieku, zwiększa ryzyko tej choroby. Niedo­bór
progesteronu powoduje zaniki pamięci, destabilizację komórek ner­wowych,
niedostatek w produkcji mieBny. Progesteron wzmaga pro­dukcję mieliny.
Chroni komórki przed wolnymi rodnikami. Badania trwają.

Tomasz Nocuń

Fragmenty ksiązki Lepsze zdrowie dla każdej kobiety› Pokaż wiadomość z nagłówkami


Zobacz także

2. Data: 2003-11-24 22:50:58

Temat: Re: NATURALNY PROGESTERON
Od: "andrzej głowacki" <f...@U...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora

> Użytkownik "FIXRAMBO" napisał:
> [...]

Bardzo dziękuję za wszystkie grzeczności ;-)
i serdecznie pozdrawiam, andrzej


› Pokaż wiadomość z nagłówkami


3. Data: 2003-11-25 20:18:57

Temat: Re: NATURALNY PROGESTERON
Od: q...@p...onet.pl szukaj wiadomości tego autora

witam
jestem bardzo zainteresowana gdzie mozna go zdobyc
elka
>
>
>
>
>
>
>


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


4. Data: 2003-11-28 20:24:55

Temat: Re: NATURALNY PROGESTERON
Od: "FIXRAMBO" <f...@w...pl> szukaj wiadomości tego autora

Warszawa ul E Plater 25 m.4 , kosztuje 100- 120zl zależnie od dostawy
fixrambo
Użytkownik <q...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:374a.00000303.3fc3b930@newsgate.onet.pl...
> witam
> jestem bardzo zainteresowana gdzie mozna go zdobyc
> elka
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
> --
> Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


› Pokaż wiadomość z nagłówkami


 

strony : [ 1 ]


« poprzedni wątek następny wątek »


Wyszukiwanie zaawansowane »

Starsze wątki

Miesnie
klykciny konczyste
wypadajace / wypadniete wlosy
obfite krwanienie a krwotok
Krwiodawstwo i kuracja antybiotykowa

zobacz wszyskie »

Najnowsze wątki

Dlaczgo?
baba
Medycy w Pytaniu na Śniadanie - potępiam
Mariusz Załuski - medyk handlujący krwią
Co to jest koronka dotycząca zęba?

zobacz wszyskie »  X   Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.   X