Strona główna Grupy pl.sci.psychologia Ojojoj! Covid19 ubezpladnia mezczyzn? Fake czy robi siem scenariusz jak z Seksmisji!?

Grupy

Szukaj w grupach

 

Ojojoj! Covid19 ubezpladnia mezczyzn? Fake czy robi siem scenariusz jak z Seksmisji!?

Liczba wypowiedzi w tym wątku: 63


« poprzedni wątek następny wątek »

1. Data: 2020-03-22 22:29:56

Temat: Ojojoj! Covid19 ubezpladnia mezczyzn? Fake czy robi siem scenariusz jak z Seksmisji!?
Od: m...@g...com szukaj wiadomości tego autora


https://www.medexpress.pl/czy-koronawirus-moze-wywol
ac-bezplodnosc-i-hipogonadyzm-u-mezczyzn/76863

Wrzucam calosc POki jest:

Dr n. med. Marek Derkacz
Czy koronawirus może wywołać bezpłodność i hipogonadyzm u mężczyzn?

2020-03-20 18:21
Młodzi mężczyźni w grupie najwyższego ryzyka? Raport chińskich naukowców z Wuhan
został wykasowany z Internetu przez władze rządowe, zaledwie po kilku godzinach od
jego publikacji!
Według lekarzy ze szpitala w Wuhan mężczyźni, którzy zachorowali na COVID-19 i
wyzdrowieli, powinni zasięgnąć porady lekarskiej dotyczącej ,,teoretycznego" ryzyka
dla ich zdrowia reprodukcyjnego. Pomimo usunięcia wstrząsającego raportu przez władze
rządowe, jako niepotwierdzonego naukowo, artykuł szybko zaczął żyć własnym życiem w
chińskich mediach społecznościowych.

Już kilkanaście dni temu prof. Li Yufeng i jego współpracownicy ze szpitalnego
Centrum Medycyny Rozrodu w Wuhan opublikowali raport, w którym wskazali, że
koronawirus SARS-CoV-2 może osłabiać męską płodność, podobnie jak wirus SARS-CoV-1
odpowiedzialny za wybuch epidemii SARS w Chinach w latach 2002 i 2003. Wówczas
donoszono o przypadkach zapalenia jąder u mężczyzn, które prowadziły do ich poważnego
uszkodzenia. W opinii chińskich badaczy SARS-CoV-2 może w bardzo podobny sposób
oddziaływać na jądra, aczkolwiek tylko w teorii, bo nikt jeszcze nie przeprowadził
badań, które by potwierdzały tę tezę.

Jednak z każdym tygodniem przybywa badań naukowych dotyczących koronawirusa
SARS-CoV-2 i choroby którą wywołuje - określaną jako COVID-19. Wśród naukowców z
całego świata badających wirusa, chorobę którą wywołuje i powikłania jej
towarzyszące, po publikacji jeszcze nierecenzowanego artykułu Chińczyków pojawiły się
poważne obawy dotyczące przyszłości męskiej płodności. A rzeczywiście są powody do
niepokoju, bo jak się okazuje męskie gonady cechują się dość wysoką ekspresją
receptora ACE2. Wyniki badań wykazały, że białko i ekspresja mRNA ACE2 w jądrach jest
znacznie wyższa, niż w wielu innych narządach i tkankach, a to może sprawiać wrażenie
jak określił to jeden z chińskich profesorów, że wirus wydaje się być ,,wycelowany"
nie tylko w płuca, czy nerki, ale także w jądra.

Męskie gonady składają się między innymi z kanalików nasiennych, które ,,wyścielone"
są komórkami Sertolego, których zadaniem od okresu dojrzewania do późnej starości
jest m.in. produkcja plemników. W przeprowadzonych w Wuhan badaniach obserwowano
wysoki poziom ekspresji ACE2 zarówno w kanalikach nasiennych zawierających komórki
Sertolego, jak i w komórkach Leydiga. Komórki Leydiga, zwane również komórkami
śródmiąższowymi jąder odpowiadają głównie za produkcję testosteronu, który odpowiada
m.in. za dojrzewanie chłopców oraz wykształcenie cech męskich. W wieku dorosłym jego
niedobór najczęściej może dawać objawy, takie jak: obniżenie libido i zaburzenia
erekcji.

Mężczyźni z hipogonadyzmem, czyli zbyt niskim stężeniem testosteronu mają dodatkowo
jeszcze wyższe ryzyko rozwoju różnych chorób metabolicznych, takich jak np. cukrzyca,
osteoporoza, zespół metaboliczny i zwiększone ryzyko miażdżycy. Cechują się również
większym ryzykiem depresji, są mniej pewni siebie, częściej zmęczeni, cechuje ich
zwykle gorsza koncentracja.

Komórki Leydiga produkują również reninę, która za pośrednictwem angiotensyny osocza
reguluje zwrotnie syntezę testosteronu.

Z kolei zmiany prowadzące do uszkodzenia komórek Sertolego, które jak już wcześniej
wspomniano mogą prowadzić do poważnych zaburzeń płodności włącznie z całkowitą jej
utratą.

Jak sugerują chińscy badacze w oparciu o wiedzę na temat wirusa SARS-CoV1, którą już
od ponad 15 lat dysponują, zachorowanie na COVID-19, poprzez podobieństwo dwóch
wirusów zwiększa ryzyko zapalenia jąder, niekiedy również u osób predysponowanych
może przyczyniać się do powstawania guzów jąder i poważnych zaburzeń płodności
łącznie z całkowitą jej utratą.

Do chwili obecnej nikt jednak oficjalnie nie udowodnił, by SARS-CoV-2 prowadził do
objawowego zapalenia jąder oraz upośledzał poważnie płodność, czy wywoływał pierwotny
hipogonadyzm. Po pierwsze nikt na większą skalę nie prowadził jeszcze tego typu
badań, ale wcale nie można wykluczyć, że efekty w postaci pogorszenia płodności
pojawią się z pewnym opóźnieniem, już po ustąpieniu zasadniczej choroby

Jeżeli potwierdziłby się czarny scenariusz chińskich naukowców, to właśnie
największym problemem w skali globalnej byłby spadek płodności części męskiej
populacji, która uległa zainfekowaniu wirusem. Jeżeli chodzi o sam spadek produkcji
testosteronu, to dla współczesnej medycyny nie stanowi on specjalnie większego
problemu.

Biorąc pod uwagę raport naukowców ze szpitala w Wuhan, warto zwrócić uwagę naukowców
w innych krajach najbardziej dotkniętych pandemią, by bardziej zgłębili ten
szczególnie wrażliwy temat.

Chińscy naukowcy w swojej teorii podpierają się opisywanym już kilkanaście lat temu
wpływem wirusa SARS na męską płodność. Oba wirusy - zarówno SARS-CoV-1, jak i obecny,
będący przyczyną światowej pandemii SARS-CoV-2 wydają się mieć istotne powinowactwo
do tkanek wykazujących większą ekspresję receptora ACE2. Aczkolwiek w przypadku
wirusa wywołującego COVID-19, nikt na razie szczególnie nie skupiał się na kwestii
męskiej płodności. Nie opisywano też do tej pory przypadków hipogonadyzmu wśród
mężczyzn, którzy zostali już wyleczeni. Oficjalnie nikt jeszcze takich badań nie
prowadził. Jakkolwiek, już od jakiegoś czasu lekarze w Chinach zalecają pacjentom,
którzy wyzdrowieli ocenę funkcji jąder, zarówno jeśli chodzi o produkcję
testosteronu, jak i spermatogenezę i produkcję plemników.

Jak sytuacja wyglądała w przypadku wirusa SARS-CoV-1 na początku XXI wieku? Materiał
z tamtego okresu też nie jest zbyt liczny.

W jednym z badań przeprowadzonych przed laty, w którym analizowano zmiany
patologiczne jąder u sześciu pacjentów, którzy zmarli na SARS wyniki wskazywały na
rozległe zmiany zapalne jąder. Wśród całej przebadanej grupy zmarłych z powodu SARS
osób stwierdzono uszkodzenie gonad, z niewielką ilością lub zupełnym brakiem
plemników w kanalikach nasiennych. Ponadto obserwowano pogrubiałą błonę podstawną i
nacieki z leukocytów. W stosunku do grupy kontrolnej, jądra osób zmarłych z powodu
SARS cechowały się większą liczbą limfocytów T CD3+ i makrofagów CD68, których
znacznie większe ilości obserwowano w tkance śródmiąższowej w porównaniu z grupą
kontrolną. Zdziwienie badaczy wywołał fakt, iż w jądrach nie wykryto wirusowych
sekwencji genomowych SARS przy użyciu metody hybrydyzacji in situ. Jednakże w
badaniach immunohistochemicznych wykazano obfite wytrącanie się Ig G w nabłonkach
kanalików nasiennych osób, które chorowały na SARS, co wskazuje na możliwą nadmierną
odpowiedź immunologiczną jako przyczynę uszkodzenia. Naukowcy jasno określili wówczas
zapalenie jąder jako jedno z powikłań SARS. Zasugerowali również we wnioskach swoich
badań, że funkcje reprodukcyjne powinny być monitorowane u mężczyzn, którzy przebyli
infekcję koronawirusem. Do podobnej nadmiernej odpowiedzi zapalnej dochodzi w płucach
chorych na COVID-19, co jest przyczyną ich poważnego uszkodzenia, łącznie z mogącymi
powstawać później zwłóknieniami. Chińscy naukowcy obecnie najbardziej obawiają się o
płodność młodych mężczyzn, będących w wieku rozrodczym i chłopców (aczkolwiek ci mogą
być bardziej przez pewne naturalne mechanizmy chronieni). Osoby młode, bowiem często
chorobę COVID-19 przechodzą bezobjawowo lub skąpo objawowo. Jednocześnie stanowią
grupę osób, która najczęściej lekceważy rządowe zakazy i wytyczne WHO. Niewykluczone,
że ci beztrosko dzisiaj spacerujący w dużych grupach po ulicach i bawiący się młodzi
Francuzi oraz jeszcze niedawno nie robiący sobie nic z oficjalnych zaleceń
zakazujących przebywania w większych grupach Brytyjczycy, za kilka lat będą borykali
się z zburzeniami płodności i hipogonadyzmem. Obym nie miał racji, ale lepiej losu
nie kusić i wyciągać pewne wnioski.

Raport przygotowany przez chińskich naukowców ze szpitala w Wuhan przez kilka godzin
dostępny był w internecie na stronach rządowych. Jednak szybko został przez nie
usunięty. Jako oficjalny powód podano informację, iż zawarte w nim tezy nie są
oficjalnie potwierdzone żadnymi badaniami i po wycieku do mediów społecznościowych
treści raportu, informacje te zasiały bardzo duży niepokój wśród młodych osób.

Być może są i dobre strony całej sytuacji, bowiem informacje te sprawiły, że młodsza
męska część chińskiej populacji zaczęła bardziej przestrzegać rządowych zaleceń.
Okazało się bowiem, że utrata funkcji hormonalnej jąder oraz utrata płodności są
czymś, czego za wszelką cenę nastolatkowie i młodzi mężczyźni chcieliby w życiu
uniknąć.

Jak do tej pory nikt nie udowodnił jeszcze, aby koronawirus 2019-nCoV prowadził do
objawowego zapalenia jąder oraz upośledzał płodność, czy wywoływał pierwotny
hipogonadyzm. Największym problemem, znacznie większym w skali globalnej byłoby
uszkodzenie jąder prowadzące do bezpłodności. Jeśli chodzi o zbyt niską produkcję
testosteronu, to w chwili obecnej współczesna medycyna w prosty sposób może sobie z
tym problemem poradzić. Warto zwrócić uwagę naukowców, by bardziej zgłębili ten
temat, a jeśli potwierdzą się teorie chińskich naukowców, należy jak najszybciej
rozpocząć dodatkowe prace mające na celu znalezienie skutecznego leku.

Chińscy naukowcy w swojej teorii podpierają się opisywanym wiele lat temu wpływem
wirusa SARS na męską płodność. Oba wirusy wydają się mieć powinowactwo do tkanek
wykazujących większą ekspresję receptora ACE2, ale w przypadku wirusa wywołującego
COVID-19 nikt na razie szczególnie nie skupiał się na kwestii męskiej płodności. Nie
opisywano też jeszcze, iż mężczyźni, których wyleczono cechują się mniejszą produkcją
testosteronu, bo nikt takich badań nie prowadził.

Jakkolwiek niektórzy lekarze w Chinach zalecają pacjentom, którzy wyzdrowieli,
sprawdzenie funkcji jąder, zarówno jeśli chodzi o produkcję testosteronu, jak i
jakość nasienia. Dotyczy to szczególnie osób, u których choroba miała cięższy
przebieg.

Na szczęście pomimo dużej ekspresji receptora w nerkach - do ich zapalenia w
przebiegu cięższych postaci COVID-19 dochodzi tylko u około 10% osób. Jądra cechują
się nieznacznie mniejszą ekspresją receptora, a więc jest szansa, że do ich
uszkodzenia dojdzie u zaledwie kilku procent mężczyzn.

Lekarze w Chinach nadal jednak namawiają mężczyzn zakażonych koronawirusem, by ci,
jak tylko wyzdrowieją ocenili swoją płodność. W ich ocenie infekcja może prowadzić do
uszkodzenia niektórych funkcji jąder, bo podobieństwo wirusa SARS-CoV-2 z tym, z
którym mieliśmy do czynienia w czasie epidemii SARS na początku XXI wieku, czyli
SARS-CoV-1 są bardzo duże. Czas pokaże, jaki wpływ ostatecznie będzie miał
koronawirus SARS-CoV-2 na męskie gonady i czy przyczyni się do ogólnoświatowego
spadku dzietności.

1 komentarz

Piotr Machowski:
A może najpierw naukowcy niech tę hipotezę potwierdzą, a potem dopiero straszą? Dziś
można żartować, że SARS-COV-2 uszkodzi jądro... Ziemi, która przez to straci swój
magnetyzm.

Marek Derkacz:
Panie Piotrze osobiście daleki jestem od żartów o których Pan pisze. Ma Pan rację, że
warto wcześniej hipoteżę potwierdzic, ale jeśli zna Pan angielski, bardzo proszę
dokładnie zapoznać się z mechanizmem w jakim wirus SARS-CoV-2 infekuje komórki. Jak
Pan zauważy, mechanizm ten jest bardzo zbliżony do tego w którym wirus SARS-CoV-1
infekował i powodował śmierć ludzi na początku XXI wieku. Proszę dokładnie zapoznać
się z pełnym tekstem artykułu naukowego opublikowanego w 2006 roku w naukowym i
renomowanym czasopiśmie "Biology of Reproduction". Po lekturze będzie Pan znał
dokladniejsze mechanizmy, niż, te które opisałem w swoim tekście. W obliczu pandemii
w której w samych Włoszech w ciągu jednego dnia umiera ponad pół tysiąca osób,
osobiście daleki jestem od humorsytycznego i pełnego ignorancji podejścia do choroby
COVID-19, która każdego dnia uśmieraca kilka tysięcy osób na całym świecie. Wiem, są
to osoby głównie w starszym wieku, często z chorobami współistniejącymi. Mlodsze
osoby, mają zwykle dużo lżejszy przebieg samej choroby, chyba, że mają zaburzenia
odporności, dlatego w wielu krajach zmarło już wielu lekarzy, a z jednego z raportow
(proszę wybaczyć, ale nie podam źródła, ale jeśli będzie Pan dociekliwy znajdzie Pan
w internecie - w jednym z krajów średni wiek zmarłych lekarzy to 47 lat. Myślę, że
wynika to ze spadku odporności wywołanego ciężką i intensywną pracę i brakiem
zabezpieczenia przez pracodawców, ale brk środków ochrony osobistej zwalnia
pracowników z obowiązku wykonywania zleconej im pracy, bo to pracodawca opowiada za
brak zabezpieczenia personelu. Ci z kolei dwoją się i troją, by sprostać epidemii,
ale środki finansowe mają ograniczone i nie dodrukuja pienędzy. Fakt, że w wielu
krajach lekarze pracowali bez rękaiczek,, a niekiedy i maseczek świadczy o ich
heroizmie, ew. braku wiedzy na temat patgenności wirusa, czy w przypadku niektórych
przecenianiu swojego ssytmu immunologicznego. Inne przyczyny może Pan sobie sam
dopisać. Panie Piotrze, uważam, że lepiej straszyć, jeśli mamy ku temu jakieś naukowe
przesłanki, niż zatajać prawdę. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zahamować
rozwój pandemii. Niech efektem takiej informacji będzie choćby rezygnacja młoych osób
z wychodzenia z domu i dzięki temu wyhamowanie często nieświadomego roznoszenia
wirusa i przenoszenia go na inne osoby. Myślę, że podobnie jak Pan obydwaj wolimy
wierzyć, że SARS-CoV-2 będzie w znacznie mniejszym stopniu powodował zapalenie jąder,
czy w dalszej perspektywie jakieś zmiany w formie zwłóknień i większe ryzko rozwoju
guzów. Racjonalnie podchodząc do tematu i opierając się na dotychczas zgromadzonych
materiałach, wierzę, że akurat to powikłanie, jeżeli się pojawi to będzie dotyczyło
nieznacznego odsetka chorych. Tutaj ma Pan dostępny tekst na temat zapaleń i zmian w
jądrach w przebiegu SARS, czyli choroby wywołanej przez wirus SARS-C0V2-1. Artykuł
pod tytułem: Orchitis: A Complication of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
https://academic.oup.com/biolreprod/article/74/2/410
/2667029 Proszę poszperać trochę w internecie i zapoznać się mechanizmami działania
dość podobnych do siebie wirusów. Proszę mi wybaczyć, ale uważam, że w olbliczu tego,
z czym przychodzi nam się mierzyć i faktu, iż już obecnie ilości par, które mają
problemy z poczęciem dzieci z różnych innych, często trudnych do ustalenia przyczyn
jest bardzo dużą (a leczeniem niepłodności małżeńskiej/par zajmuje się już od
jakiegoś czasu), Pańskie żarty są trochę nie na miejscu. Mam nadzieję, że po lekturze
literatury naukowej zmieni Pan zdanie, bo w sytuacji w jakiej się znaleźliśmy lepiej
"dmuchać na zimne", niż lekceważyć problem. Pozdrawiam i dużo zdrowia życzę dla Pana
i Pańśkiej rodziny w tym trudym dla nas wszystkich okresie.

Marek Derkacz

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


Zobacz także

2. Data: 2020-03-23 05:22:25

Temat: Re: Ojojoj! Covid19 ubezpladnia mezczyzn? Fake czy robi siem scenariusz jak z Seksmisji!?
Od: Izaura <d...@d...net> szukaj wiadomości tego autora

On 2020-03-22 22:29, m...@g...com wrote:
>
> https://www.medexpress.pl/czy-koronawirus-moze-wywol
ac-bezplodnosc-i-hipogonadyzm-u-mezczyzn/76863
>
> Wrzucam calosc POki jest:
>
> Dr n. med. Marek Derkacz
> Czy koronawirus może wywołać bezpłodność i hipogonadyzm u mężczyzn?
>

Bezplodnosc to obrona Wszechswiata przed niedoskonalymi dziecmi...

https://youtu.be/WvSExH3sM4E?t=90

--

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


3. Data: 2020-03-23 05:34:12

Temat: Re: Ojojoj! Covid19 ubezpladnia mezczyzn? Fake czy robi siem scenariusz jak z Seksmisji!?
Od: Izaura <d...@d...net> szukaj wiadomości tego autora

On 2020-03-23 05:22, Izaura wrote:
> On 2020-03-22 22:29, m...@g...com wrote:
>>
>> https://www.medexpress.pl/czy-koronawirus-moze-wywol
ac-bezplodnosc-i-hipogonadyzm-u-mezczyzn/76863
>>
>>
>> Wrzucam calosc POki jest:
>>
>> Dr n. med. Marek Derkacz
>> Czy koronawirus może wywołać bezpłodność i hipogonadyzm u mężczyzn?
>>
>
> Bezplodnosc to obrona Wszechswiata przed niedoskonalymi dziecmi...
>
> https://youtu.be/WvSExH3sM4E?t=90
>

i czytac dokad oblesne levactwo nie zohydzi...

https://megawrzuta.pl/download/663f152d00e510344e1ed
e1bd9f6ec42.html

https://megawrzuta.pl/download/06c73eb6608e2bbb9d1a5
5a7172eb535.html

--

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


4. Data: 2020-03-23 14:01:33

Temat: Re: Ojojoj! Covid19 ubezpladnia mezczyzn? Fake czy robi siem scenariusz jak z Seksmisji!?
Od: Kviat szukaj wiadomości tego autora

W dniu 23.03.2020 o 05:34, Izaura pisze:
> On 2020-03-23 05:22, Izaura wrote:
>> On 2020-03-22 22:29, m...@g...com wrote:
>>>
>>> https://www.medexpress.pl/czy-koronawirus-moze-wywol
ac-bezplodnosc-i-hipogonadyzm-u-mezczyzn/76863
>>>
>>>
>>> Wrzucam calosc POki jest:
>>>
>>> Dr n. med. Marek Derkacz
>>> Czy koronawirus może wywołać bezpłodność i hipogonadyzm u mężczyzn?
>>>
>>
>> Bezplodnosc to obrona Wszechswiata przed niedoskonalymi dziecmi...
>>
>> https://youtu.be/WvSExH3sM4E?t=90
>>
>
> i czytac dokad oblesne levactwo nie zohydzi...

Tyle, że ohyda tego świata jest winą prawactwa i religiantów.
Lewactwo spowodowało zdelegalizowanie niewolnictwa i spowodowało, że
kobiety mają prawa wyborcze.

Powrotu do zdrowia życzę.
Piotr

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


5. Data: 2020-03-23 16:06:40

Temat: Re: Ojojoj! Covid19 ubezpladnia mezczyzn? Fake czy robi siem scenariusz jak z Seksmisji!?
Od: gazebo <g...@j...com> szukaj wiadomości tego autora

W dniu 22/03/2020 o 21:29, m...@g...com pisze:
>
>
> Wrzucam calosc POki jest:
>
POki CO spodziewaj sie smierci BO szybko nie zniknie
--
gazebo

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


6. Data: 2020-03-23 16:07:39

Temat: Re: Ojojoj! Covid19 ubezpladnia mezczyzn? Fake czy robi siem scenariusz jak z Seksmisji!?
Od: gazebo <g...@j...com> szukaj wiadomości tego autora

W dniu 23/03/2020 o 04:22, Izaura pisze:
> On 2020-03-22 22:29, m...@g...com wrote:
>>
>> https://www.medexpress.pl/czy-koronawirus-moze-wywol
ac-bezplodnosc-i-hipogonadyzm-u-mezczyzn/76863
>>
>>
>> Wrzucam calosc POki jest:
>>
>> Dr n. med. Marek Derkacz
>> Czy koronawirus może wywołać bezpłodność i hipogonadyzm u mężczyzn?
>>
>
> Bezplodnosc to obrona Wszechswiata przed niedoskonalymi dziecmi...

i trudno, na was za pozno, jednak wirus ciagle dziala :]


--
gazebo

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


7. Data: 2020-03-23 16:08:26

Temat: Re: Ojojoj! Covid19 ubezpladnia mezczyzn? Fake czy robi siem scenariusz jak z Seksmisji!?
Od: gazebo <g...@j...com> szukaj wiadomości tego autora

W dniu 23/03/2020 o 13:01, Kviat pisze:
> W dniu 23.03.2020 o 05:34, Izaura pisze:
>> On 2020-03-23 05:22, Izaura wrote:
>>> On 2020-03-22 22:29, m...@g...com wrote:
>>>>
>>>> https://www.medexpress.pl/czy-koronawirus-moze-wywol
ac-bezplodnosc-i-hipogonadyzm-u-mezczyzn/76863
>>>>
>>>>
>>>> Wrzucam calosc POki jest:
>>>>
>>>> Dr n. med. Marek Derkacz
>>>> Czy koronawirus może wywołać bezpłodność i hipogonadyzm u mężczyzn?
>>>>
>>>
>>> Bezplodnosc to obrona Wszechswiata przed niedoskonalymi dziecmi...
>>>
>>> https://youtu.be/WvSExH3sM4E?t=90
>>>
>>
>> i czytac dokad oblesne levactwo nie zohydzi...
>
> Tyle, że ohyda tego świata jest winą prawactwa i religiantów.
> Lewactwo spowodowało zdelegalizowanie niewolnictwa i spowodowało, że
> kobiety mają prawa wyborcze.
>
> Powrotu do zdrowia życzę.
> Piotr
pare osob nauczylo sie czytac i pisac

--
gazebo

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


8. Data: 2020-03-23 21:16:04

Temat: Re: Ojojoj! Covid19 ubezpladnia mezczyzn? Fake czy robi siem scenariusz jak z Seksmisji!?
Od: m...@g...com szukaj wiadomości tego autora

> Wrzucam calosc POki jest:
>
POki CO spodziewaj sie smierci BO szybko nie zniknie
---
Twojej? ;P

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


9. Data: 2020-03-23 21:20:36

Temat: Re: Ojojoj! Covid19 ubezpladnia mezczyzn? Fake czy robi siem scenariusz jak z Seksmisji!?
Od: gazebo <g...@j...com> szukaj wiadomości tego autora

W dniu 23/03/2020 o 20:16, m...@g...com pisze:
>> Wrzucam calosc POki jest:
>>
> POki CO spodziewaj sie smierci BO szybko nie zniknie
> ---
> Twojej? ;P
>
NIedoczekanIE

--
gazebo

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


10. Data: 2020-03-23 21:34:21

Temat: Re: Ojojoj! Covid19 ubezpladnia mezczyzn? Fake czy robi siem scenariusz jak z Seksmisji!?
Od: m...@g...com szukaj wiadomości tego autora

>> Wrzucam calosc POki jest:
>>
> POki CO spodziewaj sie smierci BO szybko nie zniknie
> ---
> Twojej? ;P
>
NIedoczekanIE
---
NIelogicznIE
Doczekam tak czy siak
Tu czy tam ale
doczekam ;P

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


 

strony : [ 1 ] . 2 ... 7


« poprzedni wątek następny wątek »


Wyszukiwanie zaawansowane »

Starsze wątki

Szumowski super!
Wstrząsające świadectwo włoskiego lekarza ateisty z Lombardii
XL i niebieski - ozdrowiency
Permanentna peuzajonca pandemia? KOniec Swiata![JakiZnamy?] i Nowy "Wspanialy" Swiat?
Jesteśmy na wczasach...

zobacz wszyskie »

Najnowsze wątki

Pójdziemy na wybory :-)
Ordnung muss sein!
co to gozdek jest :)
Duda 2020
Szaleńcy

zobacz wszyskie »