Strona główna Grupy pl.sci.psychologia Tajne przez poufne

Grupy

Szukaj w grupach

 

Tajne przez poufne

Liczba wypowiedzi w tym wątku: 1


« poprzedni wątek następny wątek »

1. Data: 2019-01-30 18:26:20

Temat: Tajne przez poufne
Od: Kviat szukaj wiadomości tego autora

https://wiesci24.pl/2019/01/30/notatka-uop-ktora-rzu
ca-nowe-swiatlo-na-afere-pis-elita-pc-to-grupa-ludzi
-cynicznych-i-skorumpowanych/

Zacytuję całość dla nieklikaczy, bo warto przeczytać:

"Poniżej pełna treść ujawnionych dokumentów

,,Tajne spec. znaczenia (skreślone) Egz. poj.
ZNIESIONO KLAUZULĘ TAJNOŚCI Dec. Nr 160 Szefa ABW z dn. 01.09.2006

dot. idei dekomunizacji w rozumieniu liderów ,,Porozumienia Centrum"

,,Porozumienie Centrum" wyróżnia się spośród innych dużych ugrupowań o
solidarnościowym rodowodzie radykalną linią polityczną wyrażającą się
nade wszystko, ujętą w uchwale nr 5 Kongresu Założycielskiego PC (marzec
1991 r.), ideą rozrachunku z przeszłością, tzw. ideą dekomunizacji.

W swoich propagandowych wystąpieniach liderzy PC podkreślają, że system
komunistyczny ukształtował i pozostawił w spadku grupy interesów szybko
adaptujące się do nowych warunków wpływając na hamowanie reform
ustrojowych, tworząc w nich nowe podstawy siły gospodarczej i
politycznej. Przewodniczący Porozumienia Jarosław KACZYŃSKI w trakcie
swych licznych podróży po kraju zwykł szkicować obraz obecnego państwa
jako bezwładnego aparatu administracyjnego, zarządzanego w głównej
mierze przez skorumpowanych, związanych z dawnymi PZPR-owskimi układami,
urzędników. W czasie wizyty w grudniu 1992 r. w Warszawie KACZYŃSKI
utrzymywał nawet, że nad Polską wisi groźba powrotu komunistów do władzy.

W przeświadczeniu działaczy PC hasło dekomunizacji stanowi polityczną
przeciwwagę dla tzw. ,,koncepcji grubej kreski" wylansowanej w 1991 r.
przez lidera Unii Demokratycznej Tadeusza MAZOWIECKIEGO. Warto
zaznaczyć, że wrogość PC wobec UD utrzymuje się nadal, czego świadectwem
jest niedawna wypowiedź v-ce przewodniczącego PC L.DORNA dotycząca
gabinetu H.SUCHOCKIEJ określająca go jako rząd ,,cichej, ale realnej
ugody z układem postkomunistycznym".

Należy podkreślić, iż samo hasło dekomunizacji, pomimo powołania już w
1991 r. komisji do opracowania konkretyzującej je ustawy, pozostaje w
dalszym ciągu hasłem abstrakcyjnym. W łonie PC istnieją poważne
rozbieżności, co do ewentualnej jego wykładni. Nie wiadomo kogo i w jaki
sposób ewentualna dekomunizacja miałaby obejmować.

Wydaje się, że nieokreśloność pojęcia dekomunizacji jest na rękę tym,
którzy kształtują politykę PC. ,,Dekomunizować" można bowiem wszystkich i
wszystko, co staje na przeszkodzie liderom partii w dążeniu do władzy i
wiążących się z nią przywilejów.

Potwierdzeniem faktów instrumentalnego traktowania głoszonych haseł
przez czołowych działaczy PC są ich dotychczasowe poczynania w
dziedzinie polityki i gospodarki. ,,Porozumienie Centrum" a sprawa FOZZ

W marcu 1991 r. za sprawą b. oficera wojskowych służb specjalnych
Jerzego KLEMBY oraz powiązanego z wojskowymi służbami informacyjnymi
obywatela kubańskiego (karta stałego pobytu w Polsce) Cliffa
IWANOWSKIEGO-PINEIRO, czołowy działacz PC Adam GLAPIŃSKI poznał
dyrektora FOZZ Grzegorza ŻEMKA. Znajomość ta miała zaowocować z czasem
m.in.:

wprowadzeniem GLAPIŃSKIEGO, a także lidera PC J.KACZYŃSKIEGO, w operacje
finansowe FOZZ;
wykorzystaniem FOZZ dla pozyskiwania funduszy na PC (ŻEMEK oczekiwał w
zamian politycznego poparcia PC dla dokonywanych przez siebie
manipulacji finansowych; prawdopodobnie obiecywano mu w razie zwycięstwa
wyborczego prezesurę w NBP);
nawiązaniem kontaktów przez GLAPIŃSKIEGO, ZALEWSKIEGO i braci
KACZYŃSKICH (fragment utajniony przez ABW - PAP) - instytucji zajmującej
się m.in. wykupem polskich długów. (W kontaktach tych wielokrotnie
pośredniczył PINEIRO);
załatwieniem działaczom PC dostępu do central handlu zagranicznego,
czego konsekwencją było szereg wpłat na rzecz partii oraz objęcie przez
kilka central udziałów w ,,Telegrafie";
kontaktami ŻEMKA (w lipcu 1991 r.) (fragment utajniony przez ABW - PAP)
w sprawie zorganizowania w Polsce alternatywnych wobec UOP służb
specjalnych, nad którymi kontrole mieliby GLAPIŃSKI i ZALEWSKI, a jedno
z kierowniczych stanowisk powierzone byłoby Zenonowi KLAMECKIEMU,
wówczas czynnemu oficerowi WP;
przekazaniem przez ŻEMKA ulokowanych wcześniej za granicą 300 tys. USD
ludziom GLAPIŃSKIEGO;
przekazaniem części 12 mld zł otrzymanych przez należącą do PINEIRO
firmę (fragment utajniony przez ABW - PAP) PC;
kontaktami szefów firmy (fragment utajniony przez ABW - PAP) z
GLAPIŃSKIM, których efektem było finansowe wspieranie PC.
,,Porozumienie Centrum" a sprawa ,,Art.B"
Wedle J.KACZYŃSKIEGO tzw. sprawa M.ZALEWSKIEGO ma jedynie podłoże
polityczne. Jedynym błędem ZALEWSKIEGO było to, że kontaktował się z
kierownictwem ,,Art.B". Wobec takiego stanowiska warto przypomnieć kilka
faktów, które w ostatnim czasie stały się podstawą do uchylenia posłowi
ZALEWSKIEMU immunitetu i wszczęcia przeciw niemu postępowania
prokuratorskiego.

W czerwcu 1991 r. ZALEWSKI wykorzystując swoje stanowisko publiczne (był
wówczas Sekretarzem Stanu w BBN) otrzymał od szefów ,,Art.B" na rzecz
spółki ,,Telegraf" 40 mld zł. Prawdopodobnie fundusze te uzyskał na
drodze szantażu grożąc prezesom ,,Art.B" ingerencją w sprawy ich firmy
urzędów państwowych.

Pod koniec czerwca 1991 r. ZALEWSKI wprowadził kierownictwo ,,Art.B" w
błąd, co do możliwości wykupu udziałów w ,,Telegrafie" na sumę 17 mld zł.
Pieniądze te pobrał, a następnie je zawłaszczył.

W lipcu 1991 r. mając dostęp do materiałów MSW i MS informował
A.GĄSIOROWSKIEGO i B.BAGSIKA o przebiegu śledztwa w ich sprawie, a
następnie skłonił ich do opuszczenia kraju.

Przytoczone fakty nabierają szczególnej wymowy w kontekście podnoszonej
przez liderów PC kwestii skorumpowania urzędników wywodzących się ze
starych struktur.

(fragment utajniony przez ABW) i ,,TELEGRAF"

Związek (fragment utajniony przez ABW) z ,,Telegrafem" wskazuje na
ewidentne dążenie działaczy PC do wchodzenia w wypracowane dawniej
układy w celu osiągania korzyści materialnych. Dyrektor handlowy
(fragment utajniony przez ABW) został przyjęty na członka Rady
Nadzorczej ,,Telegrafu". Prezes (fragment utajniony przez ABW)
podkreślał, że związek jego firmy ze spółką zarządzaną przez ekipę z PC
ma dla niego istotne znaczenie ekonomiczne. ,,Telegraf" bowiem zamierzał
stworzyć tygodnik oraz stację telewizyjną, które pozwalałyby (fragment
utajniony przez ABW) cieszył się zaufaniem A.URBAŃSKIEGO, J.ORŁĄ i M.
PRZYBYŁOWICZA. Zamierzał wespół z M. ZALEWSKIM założyć w Polsce
płd.-wsch. sieć stacji benzynowych. Przedsięwzięcie to upadło ponoć ze
względu na nagonkę prasową na ,,Telegraf". Wiadomo, że do ,,Telegrafu"
(fragment utajniony przez ABW) przekazał ok. 5,5 mld zł. W tym miejscu
należy przypomnieć, iż na zlecenie M.ZALEWSKIEGO, w kwietniu 1992 r.,
został sporządzony dokument dot. powstania podmiotu gospodarczego
zarządzającego lub przejmującego udziały (lub akcje) w podmiotach z
udziałem MWGzZ. Oznaczało to, mówiąc krótko, stworzenie swoistej czapy
nad ok. 60 przedsiębiorstwami handlu zagranicznego w celu czerpania
zysków. Innymi słowy wypracowano sposób na robienie pieniędzy bez
wkładów własnych.

Przytoczone przez nas przykłady funkcjonowania przedstawicieli PC w
obszarze polityki i gospodarki wskazują na to, że:

populistyczne hasło dekomunizacji wyznacza jedynie pragmatyczną drogą do
objęcia władzy;
elita PC jako grupa ludzi cynicznych i skorumpowanych zagraża
stabilizacji w kraju, a jako ewentualna siła rządząca w Polsce
doprowadziłaby do dalszego rozkładu i tak słabych w dobie transformacji
ustrojowej struktur państwa."
wyróżnienia pochodzą od redakcji."

Powrotu do zdrowia życzę.
Piotr

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


Zobacz także

 

strony : [ 1 ]


« poprzedni wątek następny wątek »


Wyszukiwanie zaawansowane »

Starsze wątki

Skromność Kaczyńskiego
Jeszcze większy SĘK - wyniuchane w sieci:
Takiego grabienia w dziejach kraju nie było
Świnie się nagradzają ?
Operacja Tunguska.

zobacz wszyskie »

Najnowsze wątki

Szczepienia
Fajna fotka i fajny dialog :-)
Niemiecka ekościema (mówiłam!).
O [nas/was] idiotach c.d... ;)
Pocieszcie mnie lub rozwścieczcie, kogo na to stać :-(

zobacz wszyskie »