Strona główna Grupy pl.sci.psychologia Prośba...

Grupy

Szukaj w grupach

 

Prośba...

Liczba wypowiedzi w tym wątku: 218


« poprzedni wątek następny wątek »

181. Data: 2012-09-28 10:05:47

Temat: Re: Prośba...
Od: medea <x...@p...fm> szukaj wiadomości tego autora

W dniu 2012-09-28 11:21, Qrczak pisze:
> Dnia 2012-09-28 11:00, obywatel medea uprzejmie donosi:
>> W dniu 2012-09-27 18:46, Ikselka pisze:
>>> Coś Ci powiem: nie mam zwyczaju ustępować przed durnotą.
>>
>> Zgłoś do googla, że mają błąd w oprogramowaniu (skoro wcześniej przy
>> takich samych ustawieniach IYO działało tak, że nie przychodziły Ci
>> niechciane maile).
>
> Ikselka, jakby tylko sama chciała, mogłaby błąd poprawić. Albo
> stworzyć nowego gmaila. Albo nawet całego googla.

W tym właśnie kierunku zmierzała moja nieśmiała sugestia.

Ewa

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


Zobacz także

182. Data: 2012-09-28 10:07:36

Temat: Re: Prośba...
Od: medea <x...@p...fm> szukaj wiadomości tego autora

W dniu 2012-09-28 11:28, Qrczak pisze:
> Dnia 2012-09-28 10:28, obywatel medea uprzejmie donosi:
>> W dniu 2012-09-27 21:19, Aicha pisze:
>>> W dniu 2012-09-27 10:00, medea pisze:
>>>
>>>>>> Te 4 osoby wysłały Ci łącznie 400 maili? No no.
>>>>> Nie czytasz uważnie (piszę o POTENCJALNYCH mailach) - a może się po
>>>>> prostu... przegrzałaś?
>>>>
>>>> Potencjalnych już się boję i zaraz zrobię tutaj o nie awanturę. A może
>>>> nawet napiszę do admina, a co!
>>>
>>> Do admina internetu? :)
>>>
>>
>> Choćby i całego świata nawet! Ale najpierw pójdę z tym do Telewizji! :)
>
> Albo napisz o tym książkę. "Pożegnanie z Gmailą"

Ale do kogo ja trafię z tą książką? Kto z tego gupiego tłumu teraz
książki czytać potrafi...

Ewa

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


183. Data: 2012-09-28 10:19:27

Temat: Re: Prośba...
Od: Stalker <t...@i...pl> szukaj wiadomości tego autora

W dniu piątek, 28 września 2012 12:05:02 UTC+2 użytkownik medea napisał:
> W dniu 2012-09-28 11:45, Ikselka pisze:
>
> > Dnia Fri, 28 Sep 2012 10:32:52 +0200, medea napisaďż˝(a):
>
> >
>
> >> W dniu 2012-09-27 23:31, Ikselka pisze:
>
> >>> Analogii tu nie widz�, ale to poniewaz co nast�puje: ot� pole
>
> >>> "reply-to" jest po to, aby osoby nie maj�ce niczego wsp�lnego z
>
> >>> know-how programistycznym oraz komunikacyjnym w necie, a jedynie
>
> >>> korzystaj�ce jako ko�cowi u�ytkownicy z r�nych! program�w do wymiany
>
> >>> informacji, nie musia�y grzeba� w tre�ci wiadomo�ci w poszukiwaniu
>
> >>> koniecznego adresu, kopiowac go i specjalnie uruchamia� obok nast�ony
>
> >>> program, np program pocztowy, ale by mog�y jednym klikni�ciem
>
> >>> uruchomiďż˝ szereg niewidocznych dla nich operacji skladajacych siďż˝ na
>
> >>> ostateczny efekt - wygodnďż˝ i szybkďż˝ odpowiedďż˝ danej osobie na priv
>
> >>> pozostaj�c w tym samym interfejsie/programie. Podobnie programista
>
> >>> umie�ci� w interfejsie miejsce, gdzie mo�na unieruchomi� te operacje -
>
> >>> odfajkowuj�c, te� jednym kliknieciem. Skoro to zrobi�, to po to, aby z
>
> >>> tego korzysta�. Pole "reply-to" nie jest zatem polem wype�nianym dla
>
> >>> bli�ej nieokre�lonego CZYJEGO� (tu: mojego) kaprysu czy z powodu
>
> >>> czyjejkolwiek z�o�liwo�ci aby utrudni� �ycie, ale jest konieczne dla
>
> >>> danego PROGRAMU, aby m�g� pobra� z niego warto�� (tu: adres email) i
>
> >>> utworzy� wiadomo�� od razu prawid�owo skierowan�. Jako ze program nie
>
> >>> my�li - i nie zagl�da, co tam jest wpisane gdzie indziej i czy aby
>
> >>> u�ytkownik sobie �yczy na pewno tego adresu. Program ma mie� ten adres
>
> >>> wpisany w OKRE�LONYM miejscu, gotowy do pobrania w razie konieczno�ci.
>
> >>> Mam nadziej�, �e nie nazbyt skomplikowanie t�umacz�. Tak wi�c nie mam
>
> >>> zamiaru sobie likwidowaďż˝ tego ustawienia.
>
> >> A to ju� nie wystarczy wcisn�� "odpowiedz nadawcy"?
>
> > W�asnie o TYM pisz� - od strony informatycznej "wciskanie" polega na
>
> > wydaniu programowi polecenia pobrania adresu odbiorcy z pola "reply-to".
>
>
>
> To mo�e Stalker by spr�bowa� do mnie prywatnie napisa�? Ciekawe, czy mu
>
> si� to uda, pomimo �e nie mam ustawionego pola reply-to.

Oczywiście, że mi się uda, tak zresztą do was pisuję co jakiś czas. Wystarczy w TB
wcisnąć "Odpowiedz tylko nadawcy", a w google "Odpowiedz autorowi". I adres NIE JEST
brany z Reply-To, tylko z innego pola (bodaj z From). Więc nie jest potrzebne w
kontekście odpowiedzi do kogoś "prywatnie"

Pole Reply-To ma inne zastosowanie i jego dokładny opis podał kali. I wg tego opisu
nie dość, że XL to pole nie jest potrzebne, to jeszcze ma je źle ustawione (bo z
takim samym adresem jak we From) :-)

Za dokumentacją (już to kali raz wrzucał):

Reply-To

This line has the same format as "From". If present, mailed replies
to the author should be sent to the name given here. Otherwise,
replies are mailed to the name on the "From" line. (This does not
prevent additional copies from being sent to recipients named by the
replier, or on "To" or "Cc" lines.) The full name may be optionally
given, in parentheses, as in the "From" line.

Nawet w podpowiedzi TB do pola Reply-To jest napisane: "INNY adres, na który odbiorcy
odpowiedzi powinni wysyłać swoje odpowiedzi"


> > Czego Ty jako laiCZKA absolutnie nie �apiesz, bo nie musisz. No i dlatego
> > ten dzi�b pingwina.
>
> Ty nie jeste� laiczk�, wi�c dzi�b wr�cz opada, �e nie potrafisz
> zrozumie� mechanizmu dzia�ania tego pola.

Ikselko naprawdę podziwiam twój upór z jakim próbujesz "mieć rację" nawet kosztem
sensu. A już ubieranie się w tym przypadku w piórka "fachowca" mającego prawo do
określania innych laikami jest dla mnie po prostu majstersztykiem :-)

Stalker

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


184. Data: 2012-09-28 10:20:21

Temat: Re: Prośba...
Od: Qrczak <q...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

Dnia 2012-09-28 12:07, obywatel medea uprzejmie donosi:
> W dniu 2012-09-28 11:28, Qrczak pisze:
>> Dnia 2012-09-28 10:28, obywatel medea uprzejmie donosi:
>>> W dniu 2012-09-27 21:19, Aicha pisze:
>>>> W dniu 2012-09-27 10:00, medea pisze:
>>>>
>>>>>>> Te 4 osoby wysłały Ci łącznie 400 maili? No no.
>>>>>> Nie czytasz uważnie (piszę o POTENCJALNYCH mailach) - a może się po
>>>>>> prostu... przegrzałaś?
>>>>>
>>>>> Potencjalnych już się boję i zaraz zrobię tutaj o nie awanturę. A może
>>>>> nawet napiszę do admina, a co!
>>>>
>>>> Do admina internetu? :)
>>>>
>>>
>>> Choćby i całego świata nawet! Ale najpierw pójdę z tym do Telewizji! :)
>>
>> Albo napisz o tym książkę. "Pożegnanie z Gmailą"
>
> Ale do kogo ja trafię z tą książką? Kto z tego gupiego tłumu teraz
> książki czytać potrafi...

Jeśli byś np. opisała codzienne poranne, potem południowe, a następnie
wieczorne korespondowanie, to kto wie... kto wie...

qr.a
--
Młodość musi się wyszumieć, starość musi się wypalić.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


185. Data: 2012-09-28 10:27:28

Temat: Re: Prośba...
Od: medea <e...@p...fm> szukaj wiadomości tego autora

W dniu 2012-09-28 12:19, Stalker pisze:
> Oczywiście, że mi się uda, tak zresztą do was pisuję co jakiś czas.
> Wystarczy w TB wcisnąć "Odpowiedz tylko nadawcy", a w google
> "Odpowiedz autorowi".

Dokładnie. Czasem tylko występuje ten problem, że są adresy zamaskowane
spam-pułapkami, ale to już insza inszość.
Teraz wystarczy usunąć x z adresu.

Ewa

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


186. Data: 2012-09-28 10:30:28

Temat: Re: Prośba...
Od: Stalker <t...@i...pl> szukaj wiadomości tego autora

W dniu piątek, 28 września 2012 12:27:25 UTC+2 użytkownik medea napisał:
> W dniu 2012-09-28 12:19, Stalker pisze:
>
> > Oczywi�cie, �e mi si� uda, tak zreszt� do was pisuj� co jaki� czas.
>
> > Wystarczy w TB wcisn�� "Odpowiedz tylko nadawcy", a w google
> > "Odpowiedz autorowi".

> Dok�adnie. Czasem tylko wyst�puje ten problem, �e s� adresy zamaskowane
> spam-pu�apkami, ale to ju� insza inszo��.

Dokładnie. To już jest insza inszość.

> Teraz wystarczy usun�� x z adresu.

Domyśliłem się i to nawet nie posiadając czytnika ;-)

Stalker

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


187. Data: 2012-09-28 10:31:46

Temat: Re: Prośba...
Od: medea <e...@p...fm> szukaj wiadomości tego autora

W dniu 2012-09-28 12:20, Qrczak pisze:
> Dnia 2012-09-28 12:07, obywatel medea uprzejmie donosi:
>> W dniu 2012-09-28 11:28, Qrczak pisze:
>>> Dnia 2012-09-28 10:28, obywatel medea uprzejmie donosi:
>>>> W dniu 2012-09-27 21:19, Aicha pisze:
>>>>> W dniu 2012-09-27 10:00, medea pisze:
>>>>>
>>>>>>>> Te 4 osoby wysłały Ci łącznie 400 maili? No no.
>>>>>>> Nie czytasz uważnie (piszę o POTENCJALNYCH mailach) - a może się po
>>>>>>> prostu... przegrzałaś?
>>>>>>
>>>>>> Potencjalnych już się boję i zaraz zrobię tutaj o nie awanturę. A
>>>>>> może
>>>>>> nawet napiszę do admina, a co!
>>>>>
>>>>> Do admina internetu? :)
>>>>>
>>>>
>>>> Choćby i całego świata nawet! Ale najpierw pójdę z tym do
>>>> Telewizji! :)
>>>
>>> Albo napisz o tym książkę. "Pożegnanie z Gmailą"
>>
>> Ale do kogo ja trafię z tą książką? Kto z tego gupiego tłumu teraz
>> książki czytać potrafi...
>
> Jeśli byś np. opisała codzienne poranne, potem południowe, a następnie
> wieczorne korespondowanie, to kto wie... kto wie...

I to w dodatku z przypadkowymi korespondentami... to jest myśl!
Chociaż... społeczeństwo obrazkowe dzisiaj, wolałoby film, a ja przecież
urodę filmową MAM.

Ewa

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


188. Data: 2012-09-28 10:42:47

Temat: Re: Prośba...
Od: Qrczak <q...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

Dnia 2012-09-28 12:31, obywatel medea uprzejmie donosi:
> W dniu 2012-09-28 12:20, Qrczak pisze:
>> Dnia 2012-09-28 12:07, obywatel medea uprzejmie donosi:
>>> W dniu 2012-09-28 11:28, Qrczak pisze:
>>>> Dnia 2012-09-28 10:28, obywatel medea uprzejmie donosi:
>>>>> W dniu 2012-09-27 21:19, Aicha pisze:
>>>>>> W dniu 2012-09-27 10:00, medea pisze:
>>>>>>
>>>>>>>>> Te 4 osoby wysłały Ci łącznie 400 maili? No no.
>>>>>>>> Nie czytasz uważnie (piszę o POTENCJALNYCH mailach) - a może się po
>>>>>>>> prostu... przegrzałaś?
>>>>>>>
>>>>>>> Potencjalnych już się boję i zaraz zrobię tutaj o nie awanturę. A
>>>>>>> może
>>>>>>> nawet napiszę do admina, a co!
>>>>>>
>>>>>> Do admina internetu? :)
>>>>>
>>>>> Choćby i całego świata nawet! Ale najpierw pójdę z tym do
>>>>> Telewizji! :)
>>>>
>>>> Albo napisz o tym książkę. "Pożegnanie z Gmailą"
>>>
>>> Ale do kogo ja trafię z tą książką? Kto z tego gupiego tłumu teraz
>>> książki czytać potrafi...
>>
>> Jeśli byś np. opisała codzienne poranne, potem południowe, a następnie
>> wieczorne korespondowanie, to kto wie... kto wie...
>
> I to w dodatku z przypadkowymi korespondentami... to jest myśl!
> Chociaż... społeczeństwo obrazkowe dzisiaj, wolałoby film, a ja przecież
> urodę filmową MAM.

"Pożegnanie z Afryką" zekranizowano, to i inne "Pożegnania" też można.

qr.a
--
Młodość musi się wyszumieć, starość musi się wypalić.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


189. Data: 2012-09-28 12:45:56

Temat: Re: Prośba...
Od: medea <e...@p...fm> szukaj wiadomości tego autora

W dniu 2012-09-28 12:42, Qrczak pisze:
>
> "Pożegnanie z Afryką" zekranizowano, to i inne "Pożegnania" też można.

Pożegnania właśnie coś mi się nie udają.

Ewa

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


190. Data: 2012-09-28 17:52:04

Temat: Re: Prośba...
Od: Princess Latifa <k...@s...pl> szukaj wiadomości tego autora

W dniu 2012-09-28 11:21, Qrczak pisze:
> Dnia 2012-09-28 11:00, obywatel medea uprzejmie donosi:
>> W dniu 2012-09-27 18:46, Ikselka pisze:
>>> Coś Ci powiem: nie mam zwyczaju ustępować przed durnotą.
>>
>> Zgłoś do googla, że mają błąd w oprogramowaniu (skoro wcześniej przy
>> takich samych ustawieniach IYO działało tak, że nie przychodziły Ci
>> niechciane maile).
>
> Ikselka, jakby tylko sama chciała, mogłaby błąd poprawić. Albo stworzyć
> nowego gmaila. Albo nawet całego googla.
>
> qr.a
Albo i nawet internet2 mogłaby stworzyć, ale musiałaby się w tym celu
skontaktować z Czakiem Norisem.A jak by On jej miał odpisać, jakby sobie
usunęła reply to, hę?

Ja tam używam TB i nie mam żadnych problemów :)

--
Latifa
"Daj głupiemu tysiąc rozumów, a on będzie wolał swój własny" -
przysłowie arabskie

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


 

strony : 1 ... 10 ... 18 . [ 19 ] . 20 ... 22


« poprzedni wątek następny wątek »


Wyszukiwanie zaawansowane »

Starsze wątki

Ostatnie pytanie
Polskie Pussy Rayot?
Horyzont zdarzeń.
100 milionów dolców
Solidarność kobiet.

zobacz wszyskie »

Najnowsze wątki

no nie mogie Olaf, normalnie nie mogie
pandemia zbiera swoje zniwo
o jakie stare :)
Powód do optymizmu
Niemcy majom najwieksze doswiadczenie w glodzeniu Polakow...

zobacz wszyskie »