Strona główna Grupy pl.sci.psychologia Nie upadła moja wiara w polskie kobiety:-D

Grupy

Szukaj w grupach

 

Nie upadła moja wiara w polskie kobiety:-D

Liczba wypowiedzi w tym wątku: 82


« poprzedni wątek następny wątek »

1. Data: 2013-05-09 17:59:04

Temat: Nie upadła moja wiara w polskie kobiety:-D
Od: LaL <r...@g...com> szukaj wiadomości tego autora

Dlaczego Polki zaczynają masowo odsuwać się od Kościoła?

Oddalanie się od Kościoła i praktyk religijnych młodzieży i kobiet
jest realnym zagrożeniem dla polskiego katolicyzmu - pisze ks. Jacek
Prusak w najnowszym "Tygodniku Powszechnym".

Polki zaczynają masowo odsuwać się od Kościoła, w odróżnieniu jednak
od kobiet z innych krajów, które mają podobny do nich status
społeczny, opuszczają Kościół w sposób bardziej zdecydowany. Czy ten
proces wynika z emancypacji Polek - zadaje pytanie autor tekstu.

Kościół uczy kobiety, nie słuchając kobiet. Efekt jest taki, że
zaczynają one "dusić się" w instytucji, na którą nie mają wpływu.
Sposób mówienia przez hierarchów o kwestiach związanych z rodziną i
seksualnością ma największe znaczenie dla niezadowolonych z Kościoła
kobiet - zwłaszcza młodych.

Z badań wynika, że trzy czwarte katolików w Polsce dopuszcza
stosowanie środków antykoncepcyjnych i współżycie seksualne przed
ślubem, a ok. 60% akceptuje rozwód. Natomiast z ambony słychać tylko
jeden przekaz: "bądź matką-Polką", a gdy mówią o in vitro, czy
aborcji, oznacza to, że mężczyźni narzucają kobietom swoją wolę.
Twierdzą, że są niemoralne, gdy nie zgadzają się z Kościołem.

Katechizacja strachem zawodzi, gdyż opiera się na przesłance, że
młodzi nie kierują się sumieniem, a ich zachowanie trzeba napiętnować.
W ramach protestu "po prostu" z Kościoła odchodzą i "chronią" przed
Nim swoje dzieci. Co trzeba zrobić aby wzbierająca fala nie "wymiotła"
z Kościoła młodych Polek.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


Zobacz także

2. Data: 2013-05-09 19:54:12

Temat: Re: Nie upadła moja wiara w polskie kobiety:-D
Od: "Stokrotka" <o...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

>Dlaczego Polki zaczynają masowo odsuwać się od Kościoła?
Ze względu na zły stosunek kleru do kobiet.
I tak ten stosunek jest dużo lepszy niż stosunek mężczyzn do kobiet np. w
islamie.
Powodem złego stosunku kleru do kobiet jest celibat księży powodujący
negatywną selekcję na wstępie, ale nie tylko.


> 60% [katolików] akceptuje rozwód.
Rozwud nie jest spszeczny z nauką kościoła.
Spszeczne jest uprawianie seksu po rozwodzie z innym męższyzną.


--
(tekst bez: ó, ch, rz i -ii)
Ortografia to NAWYK, często nielogiczny, ktury ludzie ociężali umysłowo,
nażucają bezmyślnie następnym pokoleniom. http://ortografia.3-2-1.pl/

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


3. Data: 2013-05-09 20:08:09

Temat: Re: Nie upadła moja wiara w polskie kobiety:-D
Od: LaL <r...@g...com> szukaj wiadomości tego autora

On 9 Maj, 19:54, "Stokrotka" <o...@g...pl> wrote:
> >Dlaczego Polki zaczynaj masowo odsuwa si od Ko cio a?
>
>  Ze wzgl du na z y stosunek kleru do kobiet.
> I tak ten stosunek jest du o lepszy ni stosunek m czyzn do kobiet np. w
> islamie.
> Powodem z ego stosunku kleru do kobiet jest celibat ksi y  powoduj cy
> negatywn selekcj na wst pie, ale nie tylko.
>
> >  60% [katolik w]  akceptuje rozw d.
>
> Rozwud nie jest spszeczny z nauk ko cio a.
> Spszeczne jest uprawianie seksu po rozwodzie z innym m szyzn .
>
> --
> (tekst bez: , ch, rz i -ii)
> Ortografia to NAWYK, cz sto nielogiczny, ktury ludzie oci ali umys owo,
> na ucaj bezmy lnie nast pnym pokoleniom.http://ortografia.3-2-1.pl/

Jest sprzeczy rozwód z nauką kk, w polsce w dwudziestoleciu wielka
batalia o rozwód się z kościołem odbyła, kościół po cichu się wycofał
z piętnowania rozwodników, ale jak widzisz nadal trzyma się że
rozwódka ma seksu nie uprawiać. Ta obsesja seksualna występuje w
każdym dogmacie kościelnym.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


4. Data: 2013-05-09 20:37:26

Temat: Re: Nie upadła moja wiara w polskie kobiety:-D
Od: "Stokrotka" <o...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora


> Ze względu na zły stosunek kleru do kobiet.
> I tak ten stosunek jest du o lepszy ni stosunek m czyzn do kobiet np. w
> islamie.
> Powodem z ego stosunku kleru do kobiet jest celibat księy powodujący
> negatywn selekcję na wstępie, ale nie tylko.

Powodem złego stosunku kleru do kobiet jest także wogule
zły stosunek mężczyzn do kobiet.
Idealna kobieta ma być idiotką,
całkowicie ulegą mężczyźnie, nie chcącą mieć dzieci,
zarabiającą połowę tego co męższyzna
(lub mniej, ale tak by starczyło na nią i na dzieci, jeśli są),
pracującą i gotującą , robiącą zakupy.
Może być bżydka ( to nawet lepiej, bo nie tszeba pilnować),
ale goniąca za modą.

Męższczyzna zaś to duże dziecko, pieniadze pszeznaczać powinien na zabawki
dla dużego dziecka.
Niestety takie wzorce są akceptowane/popierana pszez kler.

Wpływ na to ma też dzielenie męższyzn i kobiet (w szkole, w zakonie, w
czasie rekolekcji - nauki stanowe).

--
(tekst bez: ó, ch, rz i -ii)
Ortografia to NAWYK, często nielogiczny, ktury ludzie ociężali umysłowo,
nażucają bezmyślnie następnym pokoleniom. http://ortografia.3-2-1.pl/

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


5. Data: 2013-05-09 20:45:47

Temat: Re: Nie upadła moja wiara w polskie kobiety:-D
Od: LaL <r...@g...com> szukaj wiadomości tego autora

On 9 Maj, 20:37, "Stokrotka" <o...@g...pl> wrote:
> > Ze wzgl du na z y stosunek kleru do kobiet.
> > I tak ten stosunek jest du o lepszy ni stosunek m czyzn do kobiet np. w
> > islamie.
> > Powodem z ego stosunku kleru do kobiet jest celibat ksi y powoduj cy
> > negatywn selekcj na wst pie, ale nie tylko.
>
> Powodem z ego stosunku kleru do kobiet jest tak e wogule
> z y stosunek m czyzn do kobiet.
> Idealna kobieta ma by idiotk ,
> ca kowicie uleg m czy nie, nie chc c mie dzieci,
> zarabiaj c po ow tego co m szyzna
> (lub mniej, ale tak by starczy o na ni i na dzieci, je li s ),
> pracuj c i gotuj c , robi c zakupy.
> Mo e by b ydka ( to nawet lepiej, bo nie tszeba pilnowa ),
>  ale goni ca za mod .
>
> M szczyzna za to du e dziecko, pieniadze pszeznacza powinien na zabawki
> dla du ego dziecka.
> Niestety takie wzorce s akceptowane/popierana pszez kler.
>
> Wp yw na to ma te dzielenie m szyzn i kobiet (w szkole, w zakonie, w
> czasie rekolekcji - nauki stanowe).
>
> --
> (tekst bez: , ch, rz i -ii)
> Ortografia to NAWYK, cz sto nielogiczny, ktury ludzie oci ali umys owo,
> na ucaj bezmy lnie nast pnym pokoleniom.http://ortografia.3-2-1.pl/

A nie pomyślałaś, że robienie z kobiety dziecinnej idiotki zawsze
posłusznej i dziewiczej, to obraz małej dziewczynki którą kler
uwielbia pedofilnie gwałcić, nie chcą nie lubią mądrych dojrzałych
kobiet, tylko wzory tych infantylnych dziecinnych?

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


6. Data: 2013-05-09 20:51:58

Temat: Re: Nie upadła moja wiara w polskie kobiety:-D
Od: "Stokrotka" <o...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

>A nie pomyślałaś, że robienie z kobiety dziecinnej idiotki zawsze
>posłusznej i dziewiczej, to obraz małej dziewczynki którą kler
>uwielbia pedofilnie gwałcić, nie chcą nie lubią mądrych dojrzałych
>kobiet, tylko wzory tych infantylnych dziecinnych?

Nie pomyślałam, nie piszę o dużej patologi, ale i nie zapszeczę.
Pisałam o pszeciętnym codziennym stosunku kleru i mężczyzn do kobiet,
a nie o medialnej patologi.

--
(tekst bez: ó, ch, rz i -ii)
Ortografia to NAWYK, często nielogiczny, ktury ludzie ociężali umysłowo,
nażucają bezmyślnie następnym pokoleniom. http://ortografia.3-2-1.pl/

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


7. Data: 2013-05-09 21:02:23

Temat: Re: Nie upadła moja wiara w polskie kobiety:-D
Od: LaL <r...@g...com> szukaj wiadomości tego autora

On 9 Maj, 20:51, "Stokrotka" <o...@g...pl> wrote:
> >A nie pomy la a , e robienie z kobiety dziecinnej idiotki zawsze
> >pos usznej i dziewiczej, to obraz ma ej dziewczynki kt r kler
> >uwielbia pedofilnie gwa ci , nie chc nie lubi m drych dojrza ych
> >kobiet, tylko wzory tych infantylnych dziecinnych?
>
> Nie pomy la am, nie pisz o du ej patologi, ale i nie zapszecz .
> Pisa am o pszeci tnym codziennym  stosunku kleru i m czyzn do kobiet,
> a nie o medialnej patologi.
>
> --
> (tekst bez: , ch, rz i -ii)
> Ortografia to NAWYK, cz sto nielogiczny, ktury ludzie oci ali umys owo,
> na ucaj bezmy lnie nast pnym pokoleniom.http://ortografia.3-2-1.pl/

Wiem, tylko dlaczego ktoś w celibacie tak domaga się i jest skrajnie
agresywny do kobiet, by przestały być kobietami pełnymi?
Zachwyca się wzorem : małymi posłusznymi infantylnymi kobietkami-
dziećmi, zawsze posłusznymi. Większość pedofili przerażają dojrzałe
fizycznie i psychicznie kobiety.
Celibat rozwój emocjonalno-seksualnych chamuje i zawiesza w postaci
seksu na poziomie gimazjalistek i tym samym kobieta w pełni przeraża
kogoś kto nie jest w pełni dorozwinięty, wzorem stają się kobiety za
wszelką cenę zamieniane w dzieci, która mają być posłuszne do
decydowania za nie bez sprzeciwu.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


8. Data: 2013-05-09 21:17:15

Temat: Re: Nie upadła moja wiara w polskie kobiety:-D
Od: LaL <r...@g...com> szukaj wiadomości tego autora

On 9 Maj, 21:02, LaL <r...@g...com> wrote:
> On 9 Maj, 20:51, "Stokrotka" <o...@g...pl> wrote:
>
> > >A nie pomy la a , e robienie z kobiety dziecinnej idiotki zawsze
> > >pos usznej i dziewiczej, to obraz ma ej dziewczynki kt r kler
> > >uwielbia pedofilnie gwa ci , nie chc nie lubi m drych dojrza ych
> > >kobiet, tylko wzory tych infantylnych dziecinnych?
>
> > Nie pomy la am, nie pisz o du ej patologi, ale i nie zapszecz .
> > Pisa am o pszeci tnym codziennym  stosunku kleru i m czyzn do kobiet,
> > a nie o medialnej patologi.
>
> > --
> > (tekst bez: , ch, rz i -ii)
> > Ortografia to NAWYK, cz sto nielogiczny, ktury ludzie oci ali umys owo,
> > na ucaj bezmy lnie nast pnym pokoleniom.http://ortografia.3-2-1.pl/
>
> Wiem, tylko dlaczego ktoś w celibacie tak domaga się i jest skrajnie
> agresywny do kobiet, by przestały być kobietami pełnymi?
>  Zachwyca się wzorem : małymi posłusznymi infantylnymi kobietkami-
> dziećmi, zawsze posłusznymi. Większość pedofili przerażają dojrzałe
> fizycznie  i psychicznie kobiety.
>   Celibat rozwój emocjonalno-seksualnych chamuje i zawiesza w postaci
> seksu na poziomie gimazjalistek i tym samym kobieta w pełni przeraża
> kogoś kto nie jest w pełni dorozwinięty, wzorem stają się kobiety za
> wszelką cenę zamieniane w dzieci, która mają być posłuszne do
> decydowania za nie bez sprzeciwu.

To że kultura katolicka jest pedofilna widać nawet po tym, że
większość kobiet która spłoneła na stosie, to starsze kobiety. Czyli
te które przerażają pełnym rozwojem, niedorozwinięych przez celibat
mężczyzn seksualnie.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


9. Data: 2013-05-09 21:17:33

Temat: Re: Nie upadła moja wiara w polskie kobiety:-D
Od: "Stokrotka" <o...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

Nie znam się na pedofili,ale myślę, że gdyby księża mieli żony i dzieci, to
by im pedofilia nie było do szczęścia niezbędna.
A jak nie mają żony, nie mają do kogo się pszytulić, nie mają nadzieji na
własne dziecko, to powstaje pedofilia.
Nie mogę uwieżyć, że można tak sobie ślubować dozgonną czystość,
i by pociąg sksualny u zdrowego człowieka z tej pszyczyny ślubowania nie
odezwał się w jakiejś normalnej sytuacji (normalnej sytuacji to znaczy poza
monopłciowym gremium).
A jeśli tak jest , to ślubowanie wydaje się to spszeczne z naturą, zaś
większość zahowań spszecznyh z naurą jest pszez kościuł potępiane.

--
(tekst bez: ó, ch, rz i -ii)
Ortografia to NAWYK, często nielogiczny, ktury ludzie ociężali umysłowo,
nażucają bezmyślnie następnym pokoleniom. http://ortografia.3-2-1.pl/


Użytkownik "LaL" <r...@g...com> napisał w wiadomości
news:da78e23d-3f31-47f0-aaeb-3927afdadf29@l5g2000vbn
.googlegroups.com...
On 9 Maj, 20:51, "Stokrotka" <o...@g...pl> wrote:
> >A nie pomy la a , e robienie z kobiety dziecinnej idiotki zawsze
> >pos usznej i dziewiczej, to obraz ma ej dziewczynki kt r kler
> >uwielbia pedofilnie gwa ci , nie chc nie lubi m drych dojrza ych
> >kobiet, tylko wzory tych infantylnych dziecinnych?
>
> Nie pomy la am, nie pisz o du ej patologi, ale i nie zapszecz .
> Pisa am o pszeci tnym codziennym stosunku kleru i m czyzn do kobiet,
> a nie o medialnej patologi.
>
> --
> (tekst bez: , ch, rz i -ii)
> Ortografia to NAWYK, cz sto nielogiczny, ktury ludzie oci ali umys owo,
> na ucaj bezmy lnie nast pnym pokoleniom.http://ortografia.3-2-1.pl/

Wiem, tylko dlaczego ktoś w celibacie tak domaga się i jest skrajnie
agresywny do kobiet, by przestały być kobietami pełnymi?
Zachwyca się wzorem : małymi posłusznymi infantylnymi kobietkami-
dziećmi, zawsze posłusznymi. Większość pedofili przerażają dojrzałe
fizycznie i psychicznie kobiety.
Celibat rozwój emocjonalno-seksualnych chamuje i zawiesza w postaci
seksu na poziomie gimazjalistek i tym samym kobieta w pełni przeraża
kogoś kto nie jest w pełni dorozwinięty, wzorem stają się kobiety za
wszelką cenę zamieniane w dzieci, która mają być posłuszne do
decydowania za nie bez sprzeciwu.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


10. Data: 2013-05-09 21:22:53

Temat: Re: Nie upadła moja wiara w polskie kobiety:-D
Od: LaL <r...@g...com> szukaj wiadomości tego autora

On 9 Maj, 21:17, "Stokrotka" <o...@g...pl> wrote:
> Nie znam si na pedofili,ale my l , e gdyby ksi a mieli ony i dzieci, to
> by im pedofilia nie by o do szcz cia niezb dna.
> A jak nie maj ony, nie maj do kogo si pszytuli , nie maj nadzieji na
> w asne dziecko, to powstaje pedofilia.
> Nie mog uwie y , e mo na tak sobie lubowa dozgonn czysto ,
> i by poci g sksualny u zdrowego cz owieka z tej pszyczyny lubowania nie
> odezwa si w jakiej normalnej sytuacji (normalnej sytuacji to znaczy poza
> monop ciowym gremium).
> A je li tak jest , to lubowanie wydaje si to spszeczne z natur , za
> wi kszo zahowa spszecznyh z naur jest pszez ko ciu pot piane.
>
> --
> (tekst bez: , ch, rz i -ii)
> Ortografia to NAWYK, cz sto nielogiczny, ktury ludzie oci ali umys owo,
> na ucaj bezmy lnie nast pnym pokoleniom.http://ortografia.3-2-1.pl/
>
> U ytkownik "LaL" <r...@g...com> napisa w wiadomo
cinews:da78e23d-3f31-47f0-aaeb-3927afdadf29@l5g2000v
bn.googlegroups.com...
> On 9 Maj, 20:51, "Stokrotka" <o...@g...pl> wrote:
>
> > >A nie pomy la a , e robienie z kobiety dziecinnej idiotki zawsze
> > >pos usznej i dziewiczej, to obraz ma ej dziewczynki kt r kler
> > >uwielbia pedofilnie gwa ci , nie chc nie lubi m drych dojrza ych
> > >kobiet, tylko wzory tych infantylnych dziecinnych?
>
> > Nie pomy la am, nie pisz o du ej patologi, ale i nie zapszecz .
> > Pisa am o pszeci tnym codziennym stosunku kleru i m czyzn do kobiet,
> > a nie o medialnej patologi.
>
> > --
> > (tekst bez: , ch, rz i -ii)
> > Ortografia to NAWYK, cz sto nielogiczny, ktury ludzie oci ali umys owo,
> > na ucaj bezmy lnie nast pnym pokoleniom.http://ortografia.3-2-1.pl/
>
> Wiem, tylko dlaczego kto w celibacie tak domaga si i jest skrajnie
> agresywny do kobiet, by przesta y by kobietami pe nymi?
>  Zachwyca si wzorem : ma ymi pos usznymi infantylnymi kobietkami-
> dzie mi, zawsze pos usznymi. Wi kszo pedofili przera aj dojrza e
> fizycznie  i psychicznie kobiety.
>   Celibat rozw j emocjonalno-seksualnych chamuje i zawiesza w postaci
> seksu na poziomie gimazjalistek i tym samym kobieta w pe ni przera a
> kogo kto nie jest w pe ni dorozwini ty, wzorem staj si kobiety za
> wszelk cen zamieniane w dzieci, kt ra maj by pos uszne do
> decydowania za nie bez sprzeciwu.

No zgadza się, to przez celibat który chamuje rozwój i nie ma relacji
z kobietami powoduje pedofilię i tworzenie wzorów niedojrzałych
kobieciątek, bo jego seks nie miał możliwości dojrzeć do dojrzałych
kobiet i dojrzałe kobiety na siłę chce się zdziecinnić.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


 

strony : [ 1 ] . 2 ... 9


« poprzedni wątek następny wątek »


Wyszukiwanie zaawansowane »

Starsze wątki

"Przyszkoleni do jedzenia."
W polsce najczęściej usuwają ciąże prawicowe katoliczki
Jaja jak orbita ziemi: matura z j.pol do powtorki dla wszystkich 300tys uczniow!
Pracodawco-ucz sie od mistrzow...
Upupieni po Michalkiewiczowsku

zobacz wszyskie »

Najnowsze wątki

Chamstwo i prostactwo
Narcyzm grupowy
Nareszcie ktoś reaguje.
Aj waj!
Łamidupka dla Środy.

zobacz wszyskie »